Harmonogram egzaminu zawodowego

2022-12-13T11:25:52+00:002 grudnia, 2022|

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu

z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Imienny wykaz zdających zostanie zamieszczony na platformie Moodle.

CZĘŚĆ PISEMNA

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

ROL.10.

10.01.2023

8.00

16

2.

ROL.04.

10.01.2023

10.30

16

3.

A.36

10.01.2023

12.00

15

4.

ROL.04.

10.01.2023

13.00

16

5.

AUD.02.

10.01.2023

15.30

16

6.

INF.03.

11.01.2023

8.00

16

7.

MEC.05.

11.01.2023

10.30

16

8.

EKA.04.

12.01.2023

8.00

16

9.

INF.04.

12.01.2023

10.30

16

10.

EKA.07.

12.01.2023

13.00

16

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Uwaga! Zmiana grup w kwalifikacji AUD.02

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

ROL.10.

09.01.2023

9.00

AULA

2.

AUD.02.

12.01.2023

8.00

31

3.

AUD.02.

12.01.2023

12.30

31

4.

AU.23.

13.01.2023

8.00

31

5.

EKA.04.

13.01.2023

12.30

33

6.

EKA.07.

13.01.2023

17.00

33

7.

ROL.04.

14.01.2023

8.00

1W ZSR

8.

ROL.04.

14.01.2023

12.30

1W ZSR

9.

ROL.04.

14.01.2023

17.00

1W ZSR

10.

ROL.04.

15.01.2023

8.00

1W ZSR

11.

ROL.04.

15.01.2023

12.30

1W ZSR

12.

ROL.04.

15.01.2023

17.00

1W ZSR

13.

AUD.05.

16.01.2023

8.00

33

14.

A.36

16.01.2023

12.00

33

15.

INF.03.

17.01.2023

8.00

16

16.

INF.03.

17.01.2023

12.30

16

17.

EKA.05.

18.01.2023

8.00

33

18.

PGF.04.

19.01.2023

17.00

31

19.

INF.04.

20.01.2023

17.00

16

20.

MEC.05.

21.01.2023

8.00

1M JAZON

21.

MEC.05.

21.01.2023

12.00

1M JAZON

22.

MEC.05.

21.01.2023

16.00

1M JAZON