Święto Szkoły

2022-11-18T12:55:06+00:0017 listopada, 2022|

Święto Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

 

Tylko przez naukę i oświatę stać się możemy

silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem.

Henryk Sienkiewicz

 

Święto Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka w Białymstoku odbyło się 13 listopada 2022 r. Podczas uroczystej akademii uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 106. rocznicę śmierci naszego patrona – Henryka Sienkiewicza, pisarza, podróżnika i patrioty.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Bożeny Barbary Krasnodębskiej, dyrektor Centrum. Następie odbyła się projekcja filmu o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Został on przygotowany przez słuchaczy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku oraz uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego AUD.05 gr 2 pod kierunkiem Małgorzaty Justyny Tarasiuk, Andrzeja Górskiego oraz Renaty Majewskiej.

Po części artystycznej wprowadzono sztandar i odbyło się uroczyste ślubowanie słuchaczy Centrum. Ślubowanie złożyli przedstawiciele pierwszych semestrów III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej nr 5. Treść ślubowania brzmi:

My, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,

 przywołując myśl Patrona Centrum:

,,Człowiek może zawsze wstąpić na lepszą drogę – póki żyje”.

która jest także naszym przesłaniem,

ślubujemy wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki słuchacza Centrum,

dbać o honor i dobre imię Centrum,

być dobrym Polakiem,

kochać Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską

 i służyć Jej na miarę naszych sił i możliwości,

ślubujemy: dbać o dobro wspólne, kulturę i tradycję,

a respektując chrześcijański system wartości,

postępować zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki.

Po ślubowaniu Bożena Barbara Krasnodębska wręczyła nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o życiu i twórczości naszego patrona pt. „Wokół twórczości Henryka Sienkiewicza” przygotowanego przez pracowników Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji. Pierwsze miejsce zajęła Edyta Grądzka, uczestniczka kwalifikacyjnego kursu zawodowego AUD.02 gr. 3, drugie – Bartłomiej Rajecki, słuchacz piątego semestru III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku.

Uroczystość poprowadziły słuchaczki III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej nr 5 – Jolanta Truszczyńska oraz Jolanta Grycio. Akademię uświetnił występ muzyczny rodziny Grebienjuków – Natalii, słuchaczki Szkoły Policealnej nr 5, wraz z dziećmi – Marią i Michałem. Wystąpił również chór Białostockiej Akademii Rodziny pod dyrekcją Doroty Tymińskiej.

Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza przy ulicy Nowogródzkiej.

Imię Henryka Sienkiewicza jest bardzo istotne dla naszej społeczności. Nadanie go wzmocniło naszą tożsamość, wyróżniając nas spośród innych szkół. Kształtuje również nasz system pracy w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i dokonaniami.

 

Fot.: Edyta Grądzka, uczestniczka kursu AUD.02 gr. 3, Małgorzata Justyna Tarasiuk, Magdalena Bienasz

 

 

autor: Magdalena Bienasz