Spotkanie Dyrektorów szkół Miasta Białegostoku z pracownikami LCDZ

2022-09-20T14:54:41+00:0020 września, 2022|

Spotkanie dyrektorów szkół Miasta Białegostoku z pracownikami Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Z inicjatywy Bożeny Barbary Krasnodębskiej – dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku – 15 września 2022 r. w Centrum odbyło się spotkanie dyrektorów szkół Miasta Białegostoku współpracujących z doradcami zawodowymi Centrum w ramach realizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 15 kwietnia 2021 r. oraz wytycznymi Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

W czasie spotkania Bożena Barbara Krasnodębska przedstawiła rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego przez doradców Centrum w roku szkolnym 2022/2023 w siedemnastu szkołach Miasta Białegostoku, które wykazały w majowych arkuszach organizacyjnych na bieżący rok szkolny vacat z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Podczas spotkania omówiono także zasady realizacji  przez doradców zawodowych Centrum 10 godzin doradztwa zawodowego zgodnie z podstawą programową w klasach VII i VIII w szkołach podstawowych oraz wybranych treści programowych w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto zdefiniowano dodatkowe formy pracy na rzecz  uczniów, nauczycieli i rodziców według potrzeb szkół – m.in. poradnictwo indywidualne, spotkania z rodzicami, zajęcia warsztatowe i wsparcie w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Działania mogą być realizowane na terenie danej szkoły lub w siedzibie Centrum.

W spotkaniu wzięła udział również Elżbieta Leszczyńska-Kakareko – konsultant ds. kształcenia zawodowego w Centrum – która przedstawiła funkcjonalność prowadzonej przez nią strony internetowej Kształcenie zawodowe w Białymstoku oraz zaprosiła dyrektorów, doradców, nauczycieli i wychowawców szkół do udziału w drugiej edycji szkoleń „Od Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030”.

Porozumienia o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 dotyczą następujących szkół:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku,
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że przy realizacji zadań w ramach współpracy ważne jest kierowanie się zasadami partnerstwa i wzajemnego wsparcia.

W drugiej części spotkania odbyły się rozmowy i konsultacje indywidualne doradców zawodowych z dyrektorami szkół, w których w bieżącym roku szkolnym będzie realizowane doradztwo zawodowe w ramach podpisanych porozumień o współpracy.

Spotkanie podsumowano słowami Franklina Delano Roosevelta: „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.

Na zakończenie dyrektor i doradcy zawodowi Centrum życzyli wszystkim dobrej i owocnej współpracy w roku szkolnym 2022/2023.