Warsztaty dla ósmoklasistów „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?”

2022-05-11T12:37:48+00:0011 maja, 2022|

Odpowiadając na potrzeby białostockich szkół podstawowych i stojącej przed wyborem szkoły ponadpodstawowej młodzieży klas ósmych, Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zorganizowało warsztaty przygotowujące do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.  Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum lub w szkołach podstawowych.

W warsztatach „Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?” zorganizowanych przez LCDZ wzięła udział młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 48 w Białymstoku, Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku,  Szkoły Podstawowej nr 10 w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku. Warsztaty dla każdej klasy trwały 2 godziny, a wzięło w nich łącznie udział 400 ósmoklasistów.

W czasie zajęć uczniowie przeanalizowali czynniki wpływające na wybór szkoły i zawodu, dokonali analizy systemu edukacji w Polsce, po czym doradca omówiła specyfikę nauki w poszczególnych typach szkół, wskazując zawody, jakich można się uczyć w białostockich technikach oraz Branżowych Szkołach I Stopnia. Prowadząca zajęcia udzieliła także wskazówek dotyczących tego, gdzie szukać informacji  o szkołach i zawodach, podając źródła informacji o zawodach oraz strony internetowe informujące o kształceniu prowadzonym w mieście Białystok.

Podczas warsztatów uczniowie wypełnili także test diagnozujący ich zainteresowania zawodowe. Po analizie swoich wyników odkryli w jakich obszarach zawodowych mają największe zainteresowania i jak to się przekłada na możliwości dalszej aktywności zawodowej.  Ponadto poznali kilka ciekawostek z zakresu rynku pracy, m.in. barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany przez WUP w Białymstoku.

Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poinformowani, że wraz z rodzicami mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w postaci konsultacji indywidualnych z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku, którzy służą pomocą  w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

 

Opracowanie: Anna Rolak