Relacja z „Festiwalu białostockich szkół zawodowych”

2022-05-04T13:57:24+00:004 maja, 2022|

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 26-29 kwietnia 2022 roku odbył się „Festiwal białostockich szkół zawodowych”.

To innowacyjne działanie skierowane było do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy dalszą swoją przyszłość edukacyjną chcieliby związać z kształceniem zawodowym. Festiwal odbył się w auli Centrum przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku. Wzięło w nim udział łącznie 400 uczestników (uczniowie i nauczyciele / doradcy zawodowi szkół podstawowych oraz prezentujący się przedstawiciele szkół zawodowych). Oferty edukacyjno-zawodowe przedstawiło 11 białostockich szkół zawodowych.

Głównym celem festiwalu było wsparcie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół zawodowych oraz promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście. 

W organizację „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” włączyły się szkoły zawodowe oraz szkoły podstawowe miasta Białegostoku. W dniach 24.02.2022 r. i 15.03.2022 r. odbyły się spotkania dyrektorów szkół z dyrektorem Centrum oraz doradcami zawodowymi / koordynatorami ds. doradztwa zawodowego, na których zostały uzgodnione szczegółowe zadania oraz harmonogram festiwalu.

W ramach „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” odbyły się prezentacje oferty edukacyjnej szkół zawodowych, a także zorganizowane zostały stoiska szkół stwarzające możliwości konsultacji indywidualnych uczniów z przedstawicielami szkół zawodowych. Podsumowaniem każdego dnia festiwalu był udział młodzieży w interaktywnym quizie Kahoot, który podsumowywał wiedzę uczniów zdobytą na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego w ramach podstaw programowych w szkołach podstawowych. Nagrody dla najlepszych w grze zostały ufundowane przez miasto Białystok. Nie zabrakło również konkursów zorganizowanych przez szkoły zawodowe, które również przygotowały upominki dla młodzieży.

Za koordynację działań oraz współpracę ze szkołami podstawowymi  i zawodowymi w ramach  „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” odpowiedzialni byli doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Po entuzjastycznych reakcjach uczestników Festiwalu oraz rozmowach z uczniami, nauczycielami, dyrekcją szkół zawodowych i podstawowych jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa wpiszę się w kalendarz corocznych działań Miasta Białegostoku na rzecz doradztwa zawodowego i wsparcia młodzieży w ich wyborach edukacyjno-zawodowych.

 

W imieniu organizatorów

Anna Rolak, doradca zawodowy LCDZ