Festiwal białostockich szkół zawodowych

2022-03-18T15:47:25+00:0018 marca, 2022|

FESTIWAL BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

26-29 kwietnia 2022 r.

ul. Ciepła 32 w Białymstoku

W ramach działań podejmowanych przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejski Zespół Doradztwa Zawodowego i Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku wraz z doradcami zawodowymi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w dniach 26-29 kwietnia 2022 roku odbędzie się „Festiwal białostockich szkół zawodowych”.

Jest to innowacyjne działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych, którzy dalszą swoją przyszłość edukacyjną chcieliby związać z kształceniem zawodowym. Zadaniem podjętej inicjatywy jest także promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście.          

Głównym celem Festiwalu jest wsparcie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprzez umożliwienie jej bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami szkół zawodowych oraz promocja kształcenia zawodowego w naszym mieście.  Adresatami Festiwalu jest młodzież szkół podstawowych w szczególności klas ósmych zainteresowanych nauką w danej szkole zawodowej.

W organizację „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” włączyły się szkoły zawodowe oraz szkoły podstawowe miasta Białystok. W dniach 24.02.2022 r. i 15.03.2022 r. odbyły się spotkania Dyrektorów szkół oraz doradców zawodowych / koordynatorów ds. doradztwa zawodowego, na których zostały uzgodnione szczegółowe zadania oraz harmonogram przeprowadzenia Festiwalu.

W ramach „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” odbędą się:

 • Prezentacje oferty szkół zawodowych polegające na przedstawieniu przez nauczycieli zawodu / uczniów lub współpracujących ze szkołą pracodawców oferty edukacyjno-zawodowej szkoły. Każda szkoła będzie miała wskazany w harmonogramie dzień oraz czas przeznaczony na prezentację swojej szkoły.

                                                       26.04.2022 (wtorek), godz. 09.00-10.30

prezentacja szkół: 

 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku,
 2. Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku;

                                                       27.04.2022  (środa), godz. 09.00-11.00

prezentacja szkół: 

 1. Zespół  Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,
 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
 3.  Zespół  Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku;

                                                       28.04.2022  (czwartek), godz. 09.00-11.00

  prezentacja szkół: 

 1. Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku,
 2. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
 3. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku;

                                                       29.04.2022 (piątek), godz. 09.00-11.00

prezentacja szkół: 

 1. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku,
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.

 

 • Organizacja stoisk informacyjnych szkół – udostępnienie możliwości konsultacji indywidualnych uczniów z przedstawicielami szkół oraz pozyskania informacji edukacyjno-zawodowych o szkole.
 • Koordynacja działań oraz współpraca ze szkołami podstawowymi i zawodowymi w ramach  „Festiwalu białostockich szkół zawodowych” jest zadaniem doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

 

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W FESTIWALU BIAŁOSTOCKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

Dyrekcja i doradcy zawodowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku / Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

 

Formularz zgłoszeniowy – Festiwal szkół zawodowych