Rekrutacja ósmoklasisty

2022-02-17T12:40:06+00:0017 lutego, 2022|

REKRUTACJA 2022 DLA ÓSMOKLASISTY.

SPRAWDŹ, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

 

Niebawem rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023. Aby dostać się do wybranej placówki, uczeń ósmej klasy musi uzyskać jak najlepszy wynik na egzaminie oraz mieć dobre oceny. Liczy się także dodatkowa aktywność. Jak przeliczyć punkty? Kiedy odbędą się egzaminy ósmoklasisty? O czym muszą pamiętać uczniowie oraz rodzice?

 • Rekrutacja ma określone zasady i terminy, z którymi należy się zapoznać!

Zasady i kryteria rekrutacji do klas i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023 znajdziesz pod wskazanym adresem: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html

 • Sprawdź ofertę edukacyjną białostockich szkół i wybierz 3 szkoły, w których chciałbyś podjąć dalszą edukację, a w nich możesz wskazać dowolną liczbę oddziałów.

(wkrótce pojawi się INFORMATOR DLA ÓSMOKLASISTY)

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html)

 

 • Przygotuj się na egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już terminy egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w tym roku:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Znane są również już terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00;
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

 • Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy.

 • Ocena celująca – 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • Ocena dobra – 14 punktów,
 • Ocena dostateczna – 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty:

 • Świadectwo z paskiem – 7 punktów,
 • Aktywność społeczna – 3 punkty,
 • Konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18 punktów.

 

 • Zalogowanie się do systemu elektronicznego będzie możliwe po wpisaniu adresu:

http://bialystok.e-omikron.pl

Na tej stronie internetowej będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji oraz mieć stały dostęp do poradników. Możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat będzie miał w terminie od 16 maja 2022 r. od godz. 9.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

 

 • W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, uzyskana przez kandydata z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

 • Doradcy zawodowi Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku mogą bezpłatnie wesprzeć Cię w Twojej decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej

 

 • Zachęcamy do indywidualnego kontaktu z doradcami zawodowymi

 

              Adres: ul. Ciepła 32 w Białymstoku

              Telefon: 85 651 58 55 wew. 21

              Email: lcdz@ckubialystok.pl

 

Pamiętaj, to Ty jesteś architektem swojej kariery edukacyjno-zawodowej.

Zadbaj o to, by była to trafna decyzja! 

 

 

 

Opracowanie: Anna Rolak – doradca zawodowy