Model wsparcia „(O)tworzyć świat” – pierwsze zajęcia trzeciej grupy

2021-10-26T09:26:27+00:0026 października, 2021|

 

Wystartowały wszystkie grupy działające w ramach modelu wsparcia „(O)tworzyć świat” w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Pierwsze warsztaty trzeciej grupy odbyły się w sobotę 23 października 2021 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A w Łapach. Zajęcia poprowadził Krzysztof Kundziewicz z Fundacji Rozwoju Kompetencji PRO SKILLS. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.