Model wsparcia „(O)tworzyć świat” – pierwsze zajęcia drugiej grupy

2021-10-22T08:35:58+00:0022 października, 2021|

 

Wystartowała kolejne warsztaty organizowane w modelu wsparcia „(O)tworzyć świat” w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Pierwsze zajęcia grupy w Księżynie odbyły się we czwartek 21 października 2021 r. przy ulicy Szkolnej 5 w Księżynie. Zajęcia poprowadził Krzysztof Kundziewicz z Fundacji Rozwoju Kompetencji PRO SKILLS. 

Pierwsze warsztaty w Łapach odbędą się w sobotę 23 października 2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.