Model wsparcia „(O)tworzyć świat” – harmonogramy zajęć

2022-01-04T11:52:42+00:0013 października, 2021|

Poniżej zamieszczone są harmonogramy warsztatów realizowanych w ramach modelu wsparcia „(O)tworzyć świat” w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Białystok – harmonogram zajęć

Księżyno – harmonogram zajęć

Łapy – harmonogram zajęć

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.