Spotkanie Dyrektorów szkół Miasta Białegostoku

2021-09-27T12:19:31+00:0027 września, 2021|

             W dn. 30.08.2021r. z inicjatywy Bożeny Barbary Krasnodębskiej – dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  w auli Centrum odbyło się spotkanie Dyrektorów szkół Miasta Białegostoku  współpracujących z doradcami zawodowymi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  w ramach realizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/22 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 15.04.2021 r oraz wytycznymi Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego Białymstoku.

W czasie spotkania Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  przedstawiła rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego przez doradców Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku w roku szkolnym 2021/2022 w 16 szkołach Miasta Białegostoku, które wykazały w majowych arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2021/22 vacat  z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Na spotkaniu omówiono także zasady realizacji  przez doradców zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku  10 godzin doradztwa zawodowego zgodnie z podstawą programową kl. VII i kl. VIII w szkołach podstawowych oraz 10 godzin w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto zdefiniowano inne działania możliwe do realizacji w szkołach przez doradców zawodowych w tym m.in. porad i konsultacji indywidualnych z uczniami i rodzicami, konsultacji indywidualnych nauczycielami i wychowawcami klas, zajęć grupowych na terenie szkół, współdziałania ze szkołami w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego itp.

Spotkanie zakończyło się rozmową i konsultacjami indywidualnymi doradców zawodowych z dyrektorami szkół w których w bieżącym roku szkolnym będzie realizowane doradztwo zawodowe w ramach podpisanych porozumień o współpracy.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 15.04.2021 r oraz wytycznymi Miejskiego Zespołu Doradztwa Zawodowego Białymstoku porozumienia o współpracy w roku szkolnym 2021/2022 zostały  podpisane z następującymi szkołami:

– Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

– VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

– VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

– X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

– Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

–  Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

– Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

–  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku