Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru

2021-06-08T14:36:51+00:0031 maja, 2021|

Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza

w Białymstoku

 

Tylko przez naukę i oświatę stać się możemy

silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem

Henryk Sienkiewicz

 

31 maja 2021 r. na zawsze zapisze się złotymi zgłoskami w historii Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku jako dzień, w którym odbyła się piękna uroczystość nadania imienia wielkiego Patrona i wręczenia sztandaru. To ważna chwila budująca tożsamość naszej społeczności, która nie odbyłaby się bez wkładu wielu osób, w szczególności zaś: pana Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku, pana Jana Wysockiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół CEZAS, pana Marcina Granaszewskiego – właściciela firmy Mikabo, pana Marcina Łuszczewskiego – Prezesa Zarządu Centrum Informatyki ZETO, pana Zdzisława Karwowskiego – Prezesa Zarządu BIT Spółka Akcyjna Oddział w Białymstoku, Pana Witolda Karczewskiego – Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej, pani Bożeny Barbary Krasnodębskiej – dyrektora Centrum oraz całej społeczności Centrum.

Z inicjatywą nadania Centrum imienia Henryka Sienkiewicza wystąpiła pani dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska po odnalezieniu w piwnicach budynku przy ulicy Ciepłej 32 popiersia pisarza i tablicy upamiętniającej nadanie jego imienia Szkole Podstawowej nr 13, która w latach 1950-2002 działała w tym miejscu.

Nadanie imienia wzmacnia naszą tożsamość, wyróżniając nas spośród innych szkół, buduje system pracy w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i dokonaniami oraz zacieśnia współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym szkołami i instytucjami związanymi z postacią patrona.

Uroczystość rozpoczęła się filmem o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza przygotowanym przez pracowników, słuchaczy i gości Centrum. Następnie pani dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska powitała zgromadzonych gości i przedstawiła działania Centrum w kontekście postawy Patrona, po czym rozpoczęto oficjalną ceremonię. Pani Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białystok, odczytała i przekazała uchwałę w sprawie nadania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku imienia Henryka Sienkiewicza. Po tej doniosłej chwili nastąpiło podpisanie aktu ufundowania sztandaru oraz wbicie pamiątkowych gwoździ umieszczonych na jego drzewcu, w którym wzięli udział: pan Tadeusz Truskolaski, pan Jan Wysocki, pan Marcin Granaszewski, pani Bożena Barbara Krasnodębska oraz pan Jan Prymak reprezentujący społeczność Centrum.

Następnie ksiądz Prałata Roman Balunowski, proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku oraz ksiądz Mitrat Jan Fiedorczuk, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku dokonali poświęcenia sztandaru oraz budynku Centrum. Poświęcony sztandar został przekazany naszej społeczności na ręce pani Bożeny Barbary Krasnodębskiej przez pana Tadeusza Truskolaskiego. Od tej pory jest on chlubą i dumą naszej społeczności, symbolem  tożsamości, wspólnych dążeń i wartości pielęgnowanych w Centrum.

W imieniu społeczności Centrum uroczyste ślubowanie złożyli przedstawiciele pracowników oraz słuchaczy słowami:

My, słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,

 przywołując myśl Patrona Centrum:

,,Człowiek może zawsze wstąpić na lepszą drogę – póki żyje”.

która jest także naszym przesłaniem,

ślubujemy wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki słuchacza Centrum,

dbać o honor i dobre imię Centrum,

być dobrym Polakiem ,

kochać Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską

 i służyć Jej na miarę naszych sił i możliwości,

ślubujemy: dbać o dobro wspólne, kulturę i tradycję,

a respektując chrześcijański system wartości,

postępować zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki.

Przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz pracodawcy wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których pogratulowali społeczności Centrum wybitnego Patrona.  Głos zabrali: pan Tomasz Madras – I Wicewojewoda Podlaski, pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku, pani Barbara Buraczewska – Wicekurator Oświaty oraz pan Zdzisław Karwowski – przedstawiciel fundatorów oraz pan Sebastian Rynkiewicz – przedstawiciel pracodawców.

Pan Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, wręczył nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza pt. „Pisarz, podróżnik, noblista,  patriota”. Pierwsze miejsce zajęła pani Katarzyna Pypczyńska – uczestniczka kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wyróżniono również panią Aleksandrę Kiersnowską – słuchaczkę III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Uroczystość uświetnił występ chóru Białostockiej Akademii Rodziny pod dyrekcją pani Doroty Tymińskiej, a patronatem medialnym objęli ją: Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku oraz Kurier Poranny.

Oficjalna część uroczystości została zwieńczona wspólnym sadzeniem pamiątkowego dębu „Henryk”. Rodzicami chrzestnymi drzewa, symbolu siły, potęgi i wytrzymałości, zostali: pan Tomasz Madras, pan Rafał Rudnicki, pani Barbara Buraczewska. Wierzymy, że zasadzone drzewo stanie się trwałą pamiątką tej doniosłej uroczystości i przez wiele lat będzie przypominać potomnym o chwili, w której weszliśmy w nowy etap działalności naszej placówki, której działaniom przyświecać będą myśli Henryka Sienkiewicza.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z naszej uroczystości w mediach:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/uroczystosc-w-cku.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/200494

https://bialystok.tvp.pl/54098819/centrum-ksztalcenia-ustawicznego-ma-swoj-sztandar-i-patrona

https://poranny.pl/centrum-ksztalcenia-ustawicznego-ma-juz-patrona-i-sztandar-placowka-zyskala-imie-henryka-sienkiewicza-zdjecia/ar/c5-15640356

 

Fot. Wojciech Wojtkielewicz