Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2021-05-28T07:52:36+00:0022 kwietnia, 2021|

Imienne listy zdających będą zamieszczone na platformie Moodle w poszczególnych kursach, w zakładce “Ważne informacje”.

Na egzamin, zgodnie z procedurami należy stawić się na 30 minut przed planowaną godziną egzaminu z ubraniem roboczym, dokumentem tożsamości i przyborami wg. wskazań OKE

Podczas egzaminów zdających obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

08-06-2021

9:00

16

2.

OGR.03.

08-06-2021

12:00

16

3.

EKA.07.

09-06-2021

8:00

16

4.

EKA.05.

09-06-2021

11:00

16

5.

EKA.05.

09-06-2021

14:00

16

6.

INF.03.

10-06-2021

1800

16

7.

AUD.02.

10-06-2021

11:00

16

8.

AUD.02.

10-06-2021

14:00

16

9.

ROL.04.

12-06-2021

8:00

16

10.

ROL.04.

12-06-2021

11:00

16

11.

ROL.04.

12-06-2021

14:00

16

12.

AU.23.

MG.19.

RL.03.

22-06-2021

10:00

8

13.

RL.16.

22-06-2021

12.00

8

14.

AU.65.

22-06-2021

14.00

8

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

L.p.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

OGR.03.

07-06-2021

9:00

Aula

2.

INF.03.

11-06-2021

8:00

34

3.

AUD.02.

12-06-2021

8:00

31

4.

AUD.02.

12-06-2021

12:30

31

5.

AUD.02.

12-06-2021

17:00

31

6.

ROL.04.

13-06-2021

17:00

1W ZSR

7.

ROL.04.

14-06-2021

8:00

1W ZSR

8.

ROL.04.

14-06-2021

12:30

1W ZSR

9.

ROL.04.

14-06-2021

17:00

1W ZSR

10.

EKA.07.

15-06-2021

8:00

33

11.

EKA.05.

18-06-2021

12:30

33

12.

EKA.05.

18-06-2021

17:00

33

13.

RL.16.

21-06-2021

13.00

8

14.

AU.23.

24-06-2021

9.00

31

15.

AU.65.

27-06-2021

9.00

33