Lokalny Ośrodek Wiedzy
i Edukacji w Mieście Białystok

2020-07-17T08:34:30+00:0016 lipca, 2020|

LOWE TO SZANSA NA TWÓJ WYMARZONY KURS
Z ogromną przyjemnością informuję , że po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie grantowym w pierwszym naborze w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku znalazło się na liście rankingowej zawierającej Laureatów konkursu, których wnioski aplikacyjne otrzymały najwyższą ocenę Komisji Oceny Wniosków i zostały zakwalifikowane do przyznania grantu na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.
Projekt pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w działalność LOWE w Białymstoku: 175 000 PLN.

Zapraszam do korzystania z bezpłatnej oferty !
Bożena Barbara Krasnodębska