Warsztaty „Przedsiębiorczy i kreatywni” – czyli jak LCDZ wspiera szkoły?

2020-04-03T13:46:15+00:0030 marca, 2020|

 

            Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 nakładają na szkoły obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na kształcenie przedsiębiorczości i kreatywności. Jak uczyć przedsiębiorczości w sposób kreatywny? Jak wykorzystać kreatywność w budowaniu postawy przedsiębiorczej? Rozwiązaniem tych dylematów był udział w warsztatach „Przedsiębiorczy i kreatywni. Kształtowanie kompetencje przyszłości” oferowanych przez Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego uczniom VIII klas szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych.

         Co uzyskali uczniowie uczestniczący w warsztatach? Dzięki zlokalizowaniu siedziby LCDZ w Centrum Kompetencji BOF mieli możliwość zwiedzenia inspirującej siedziby Centrum Kompetencji i poznania oferty CK. Podczas zajęć na temat kompetencji poznali definicje i rodzaje kompetencji, a także wspólnie z doradcami zawodowymi określili kompetencje przyszłości. Pod kierunkiem doradców zawodowych LCDZ uczestniczyli w grze symulacyjnej pozwalającej rozwijać kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, kreatywności, komunikatywności, współpracy w grupie, umiejętności zarządzania czasem i otwartością na zmiany. Symulowali działanie rynku, poznali mechanizmy jego działania oraz odgrywali role na rynku pracy. Uczyli się też zdrowej rywalizacji i wspólnie z doradcami zawodowymi określali czynniki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej Doradcy zawodowi udzielili informacji na temat mocnych i słabych stron uczestników widocznych w grze i możliwości dalszego rozwijania kompetencji.

         Uczniowie ukończyli zajęcia z samoświadomością i energią do rozwijania kompetencji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dynamiczną i efektywną pracę oraz pozytywne informacje zwrotne na temat zajęć!

 

Pozdrawiam w imieniu zespołu LCDZ,

 Anna Klebus