Co nam dały warsztaty „Mapa Karier”?

2020-03-26T11:00:27+00:0026 marca, 2020|

Co nam dały warsztaty „Mapa Karier”?

W dniu 2 marca 2020 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyły się warsztaty pt. „Mapa Karier”. Prowadziła je pani Małgorzata Kazubska – specjalista Public Relations w Katalyst Education. Zajęcia zgromadziły doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego i grono nauczycieli szkół miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego. Byli wśród nas nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi z różnych poziomów edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły dla dorosłych). Głównym celem warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom możliwości i zasobów edukacyjnych zawartych na stronie: https://mapakarier.org/. W trakcie zajęć nauczyciele poznali ideę stworzenia i stałego udoskonalania strony internetowej z dostępnymi darmowymi, otwartymi zasobami edukacyjnymi. Ponadto zapoznali się z obsługą strony, jej najważniejszymi funkcjonalnościami oraz dostępnymi materiałami wspierającymi w kreowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. Ważnym elementem warsztatu były również ćwiczenia praktycznego wykorzystania zasobów strony Mapa Karier. Dzięki nim uczestnicy mogli poznać sposoby zastosowania materiałów na zajęciach dydaktycznych z doradztwa zawodowego, lekcjach przedmiotowych czy godzinie wychowawczej. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem, które pani Małgorzata – prowadząca warsztaty, skierowała do wszystkich zgromadzonych osób – zachęcała do nawiązania współpracy przy propagowaniu i poszerzaniu zasobów narzędzi edukacyjnych dostępnych na stronie Mapa Karier.

Co nam dały te warsztaty? Przede wszystkim dały możliwość dostępu do ważnego źródła informacji przydatnych w procesie wspierania młodych ludzi w „myśleniu o swojej karierze jako o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie”. Dały szansę na wymianę doświadczeń zawodowych, dzięki różnorodności, jaką wnieśli ze sobą uczestnicy warsztatu pochodzący z odmiennych placówek edukacyjnych. Były okazją do poszerzenia swojej perspektywy pracy, jako doradcy zawodowego w kontekście dynamicznych przemian zachodzących w naszej rzeczywistości.

Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Kazubskiej za przeprowadzone zajęcia, jej entuzjazm i autentyczne zaangażowanie w swoją pracę. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy wraz z nami – doradcami zawodowymi LCDZ, uczestniczyli aktywnie w zajęciach i otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem w pracy.

Zachęcamy do korzystania ze strony https://mapakarier.org/ oraz oferty naszej pracowni Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku.

Urszula Hancewicz, Anna Rolak – doradcy zawodowi LCDZ