Seminarium podsumowujące VI edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku

2019-11-14T10:14:35+00:0014 listopada, 2019|

Seminarium podsumowujące VI edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku

Seminarium podsumowujące VI edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku odbędzie się 12 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Żurawiej 71 w Białymstoku.

Podczas uroczystości zostaną rozdane podziękowania dla rektorów, dziekanów i pracowników naukowych białostockich uczelni zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia. Podziękowania otrzymają również dyrektorzy i szkolni koordynatorzy, którzy przyczynili się do aktywnego udziału uczniów ze swoich szkół w projekcie. W głównej części seminarium zostaną wręczone certyfikaty i pamiątkowe medale dla uczniów, którzy uzyskali 100% frekwencję na zajęciach. Certyfikaty i medale dla uczniów, którzy uzyskali 70% frekwencję, bądź większą, ale mniejszą niż 100%, zostaną przekazane szkolnym koordynatorom.

Projekt Białostockie Talenty XXI wieku realizowany jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku przez Centrum Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jego głównym celem jest wsparcie białostockich szkół w zakresie pracy z uzdolnionymi uczniami, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, informatycznych, technicznych i społecznych. W ramach projektu najzdolniejsi uczniowie białostockich szkół uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych najlepszych białostockich uczelni oraz pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach poszerzają swoją wiedzę, rozwijają pasje i zainteresowania, a także poznają białostockie szkoły wyższe.