Podsumowanie etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz XI edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach

2019-05-29T11:37:59+00:0029 maja, 2019|

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej i Kancelarią Prawno-Patentową Agnieszka Iwaniuk już po raz szósty zorganizowało eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, a XI edycja Turnieju Wiedzy o Zawodach dla szkół ponadgimnazjalnych została zorganizowana przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

27 maja 2019 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej odbyło się podsumowanie etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz XI edycji Turnieju Wiedzy
o Zawodach. Olimpiada składała się z dwóch bloków A i B.  Blok A – Innowacje Techniczne oraz blok B – Wynalazczość.

W bloku A wzięło udział czterdziestu jeden uczestników z pięciu białostockich szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Bryły w Białymstoku, Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. Do bloku B przystąpiło dwunastu uczestników z czterech szkół: Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady laureatami okręgowymi Olimpiady zostali uczniowie, którzy zajęli miejsca I, II i III, natomiast finalistami okręgowymi Olimpiady zostali uczniowie, którzy zajęli miejsca od IV do X. Laureaci z obu bloków Olimpiady będą reprezentowali województwo podlaskie w ogólnopolskim finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W XI edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach nagrodzono trzy filmy o tematyce zawodoznawczej. Pierwsze miejsce zajął film z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, drugie z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Bryły w Białymstoku, a trzecie film z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

 

Uczestnicy podsumowania  finału etapu okręgowego Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości oraz XI edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach wzięli udział w wykładzie otwartym
pt. Zawody przyszłości. Jak technologie zmienią świat, w którym żyjemy?  inż. Piotra Psyllosa, studenta Politechniki Białostockiej oraz obejrzeli nagrodzony film. Następnie wszystkim uczestnikom Olimpiady i Turnieju zostały wręczone nagrody rzeczowe i upominki, których fundatorami były podlaskie firmy – liderzy innowacji i technologii – ChM, SaMASZ, NOT oraz upominki, które otrzymaliśmy z Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
i Politechniki Białostockiej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zwiedzili wystawę Matematyczny poCiąg.