Białostockie Talenty XXI wieku VI edycja

2019-11-14T09:50:55+00:0026 lutego, 2019|

Seminarium podsumowujące VI edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku

Seminarium podsumowujące VI edycję projektu Białostockie Talenty XXI wieku odbędzie się 12 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Żurawiej 71 w Białymstoku.

Podczas uroczystości zostaną rozdane podziękowania dla rektorów, dziekanów i pracowników naukowych białostockich uczelni zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia. Podziękowania otrzymają również dyrektorzy i szkolni koordynatorzy, którzy przyczynili się do aktywnego udziału uczniów ze swoich szkół w projekcie. W głównej części seminarium zostaną wręczone certyfikaty i pamiątkowe medale dla uczniów, którzy uzyskali 100% frekwencję na zajęciach. Certyfikaty i medale dla uczniów, którzy uzyskali 70% frekwencję, bądź większą, ale mniejszą niż 100%, zostaną przekazane szkolnym koordynatorom.

Projekt Białostockie Talenty XXI wieku realizowany jest ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku przez Centrum Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jego głównym celem jest wsparcie białostockich szkół w zakresie pracy z uzdolnionymi uczniami, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, informatycznych, technicznych i społecznych. W ramach projektu najzdolniejsi uczniowie białostockich szkół uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych najlepszych białostockich uczelni oraz pracowników Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach poszerzają swoją wiedzę, rozwijają pasje i zainteresowania, a także poznają białostockie szkoły wyższe.

 

 

 

Szanowni Państwo! Wyniki rekrutacji do VI edycji Białostockich Talenty XXI wieku zostały przesłane e-mailowo do szkół i szkolnych koordynatorów projektu. Informacje dostępne są również w punkcie informacyjnym w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32 15–472 Białystok, sala nr 10 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 722-065-665. Szanowni Państwo Koordynatorzy VI edycji  projektu Białostockie Talenty XXI wieku Do każdego wniosku uczestnictwa w projekcie należy dołączyć wydruk wyników z wypełnionej przez ucznia ankiety. Link do elektronicznej ankiety – Diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów: http://bialostockietalenty.edu.pl/start przykładowe loginy: ckuezl45 lub ckug6wq9   Koordynator projektu: Ludmiła Alina Smyk