WYNIKI REKRUTACJI KKZ – rok szkolny 2017/2018

2018-12-11T22:52:26+00:0017 września, 2018|

WYNIKI REKRUTACJI

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS
Zapraszamy do sekretariatu kursów lub do sekretariatu

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

UWAGA OSOBY ZAKWALIFIKOWANE NA KURS

Zapraszamy do sekretariatu kursów lub do sekretariatu głównego szkoły po odbiór skierowań na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie należy dostarczyć do dnia 31.07.2017 r.

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu GRUPA 11prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji GRUPA 3prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

E.14. Tworzenie aplikacji i internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami GRUPA 4 prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej GRUPA 6prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu GRUPA 1prosimy o zgłaszanie się po skierowania na badania

UWAGA !

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane 21.08.2017 r.

Pozostałe kursy zostaną uruchomione we wrześniu 2017 r. w przypadku, gdy na dany kurs zgłosi się minimum 20 osób.

Listy osób, które złożyły dokumenty:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.55. Drukowanie cyfrowe

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających – wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21.08.2017 r.