Wykaz kursów i dokumenty do pobrania

WYKAZ BEZPŁATNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Do pobrania – wniosek o przyjęcie

L.p. Nazwa kursu/kwalifikacji Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)
1. A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych + NOWOŚĆ z pakietem druku 3D 390* 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
390* 343104 Fototechnik
2. A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania + NOWOŚĆ z pakietem druku 3D 436* 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
3. A.55. Drukowanie cyfrowe + NOWOŚĆ z pakietem druku 3D 390* 311911 Technik cyfrowych procesów graficznych
4. A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 488* 331403 Technik ekonomista
5. A.36. Prowadzenie rachunkowości 520* 331403 Technik ekonomista
520* 431103 Technik rachunkowości
6. A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 732* 431103 Technik rachunkowości
7. A.18. Prowadzenie sprzedaży 670* 522301 Technik handlowiec
670* 522301 Sprzedawca
8. A.22. Prowadzenie działalności handlowej 432* 522305 Technik handlowiec
9. A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 514* 333107 Technik logistyk
10. A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 443* 333107 Technik logistyk
11. A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 404* 333107 Technik logistyk
12. A.20. Rejestracja i obróbka obrazu 683* 343104 Fototechnik
650* 343101 Fotograf
13. A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów NOWOŚĆ 508* 311928 Technik transportu kolejowego
 OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)
14. R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 644* 314207 Technik rolnik
572* 613003 Rolnik
15. R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 351* 314207 Technik rolnik
16. R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 455* 331402 Technik agrobiznesu
17.  R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 540* 314202 Technik architektury krajobrazu
18.  R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz z konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu + NOWOŚĆ z pakietem druku 3D 533* 314202 Technik architektury krajobrazu
19.  R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych NOWOŚĆ 442* 343203 Florysta
OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)
20.  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 410* 351203 Technik informatyk
21.  E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
371* 351203 Technik informatyk
22.  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420* 351203 Technik informatyk
OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)
23.  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 683* 722307 Operator obrabiarek skrawających

*co najmniej 50 % godzin kursu zostanie zrealizowane w formie zaocznej/stacjonarnej.

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa).

Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Kursowe formy kształcenia umożliwiają łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu lub a nawet kilku zawodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *