The living art – the art of living2021-12-02T12:31:22+00:00

Od 1 listopada 2020 r. realizujemy projekt partnerski  Erasmus+ pt.  „The living art – The art of living”.

W ramach projektu  realizujemy zajęcia dodatkowe, których celem jest  rozwijanie  kompetencji kluczowych oraz kreatywności osób dorosłych. Podejmują one tematykę kultury, sztuki, edukacji czytelniczej, historii, tolerancji, świadomości obywatelskiej i ekologii.  Skierowane są do słuchaczy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia  Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. 

Grupę partnerską  projektu stanowią:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sieniewicza w Białymstoku – Polska,
  • Social Cooperative Eterprise of Cyclades – Grecja,
  • Double Helix Resources Ltd – Wielka Brytania,
  • ENSA – European Network of Social Authorities – Włochy,
  • Mirciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turcja.

Wszystkie instytucje mają ogromne doświadczenie w edukacji dorosłych, a naszym celem jest wypracowanie wspólnych, kreatywnych rozwiązań, które wpłyną  na jakość edukacji dorosłych.

W ramach projektu  planowane są spotkania międzynarodowe kadry oraz szkolenia słuchaczy.

Zapraszamy serdecznie do udziału  w projekcie.

Kontakt: m.tarasiuk@ckubialystok.pl

 

W ramach projektu Erasmus+ „The living art – The art of living” słuchacze Centrum uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali prace ilustrujące fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza.