The Entrepreneurs of the Future2021-07-01T18:08:03+00:00

Entrepreneurs of the Future – BLOG

Uprzejmie informujemy, iż od 1 października 2018 r.  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku realizuje międzynarodowy 
Projekt Partnerski programu Erasmus +, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, sektor – Kształcenie i szkolenie zawodowe
o numerze 2018-1-PL01-KA202-051120 pt. „Entrepreneurs of the Future” .
Wartość projektu: 148 120,00 euro
Czas trwania: 1 październik 2018 – 30 wrzesień 2020.

W skład grupy partnerskiej wchodzą:
–       Fjölbrautaskólinn við Ármúla z Islandii;
–       Ulvilan lukio z Finlandii;
–       Karlfeldtgymnasiet  ze Szwaecji;
–       Berufsbildende Schulen Luechow z Niemiec;
–       Associação Portuguesa de Educação Ambiental  z Portugalii.
Koordynatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Cele projektu to:
– motywowanie osób dorosłych do nauki języków obcych;
– poznanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w zakresie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym;
– motywowanie osób dorosłych do podejmowania decyzji w oparciu o kontekst środowiskowy, społeczny i ekonomiczny;
– rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów/słuchaczy instytucji partnerskich;
– poznanie kultury, historii, tradycji państw partnerskich;
– budowanie więzi europejskiej;
– wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego osób dorosłych.

Projekt zakłada udział 30 osób dorosłych – słuchaczy CKU, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, poszerzyć umiejętności językowe,
a także dowiedzieć się więcej na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Działania lokalne skierowane do uczestników projektu:
– zajęcia z języka angielskiego na poziomie A1 oraz B2; 
– zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje kluczowe;
– zajęcia warsztatowe zrównoważonego rozwoju;
– międzynarodowe spotkania i warsztaty. 

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji podczas zajęć oraz pod adresem: ewachociej@ckubialystok.pl

 

 

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech

W dniach 29.10 – 2.11.2018. w  niemieckiej miejscowości Lüchow odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu Erasmus+ “The Entrepreneurs of the Future”.  Miało ono charakter organizacyjny, wzięli w nim udział koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaangażowanych w realizację wspólnych działań.
Do Niemiec przybyli przedstawiciele  wszystkich państw partnerskich z: Islandii, Finlandii, Szwecji, Portugalii oraz Polski.
Miasto Lüchow przywitało nas słoneczną pogodą, która sprzyjała radosnej atmosferze.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał pan Stefan Eilts – dyrektor Berufsbildende Schulen Luechow, wzięliśmy również udział  w spotkaniu z burmistrzem miasta.  Podczas wizyty mieliśmy okazję zwiedzić placówkę partnerską, poznać historię miasta oraz zobaczyć najciekawsze zabytki regionu dolnej Saksonii.
W trakcie sesji roboczych wymienialiśmy się doświadczeniami z zakresu edukacji w poszczególnych krajach i planowaliśmy realizację kolejnych faz projektu.  Koordynatorzy omówili kwestie związane z organizacją projektu, zasadami rekrutacji uczestników, podziałem ról pomiędzy instytucjami oraz tematyką kolejnych wizyt partnerskich. Spotkanie okazało się bardzo owocne i potrzebne – dzięki niemu jasne są zasady partnerstwa w projekcie. Zauroczyło nas to gościnne miasto malowniczo  położone nad rzeką Jeetzel. Niemal na każdym kroku doświadczaliśmy uprzejmości i gościnności gospodarzy wizyty, za którą serdecznie dziękujemy.

                                                                                                             Anna Klebus – doradca zawodowy, n-l przedsiębiorczości Ewa Maria Chociej – koordynator projektu

CKU na konferencji regionalnej programu ERASMUS+

8 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, odbyła się konferencja pt. „Mobilność, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie. Uczestniczyło w niej ponad 100 dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego z regionu Podlasia.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty. Następnie omówiono problematykę kształcenia zawodowego
w województwie podlaskim, a pod hasłem „Jak program Erasmus+ zmienia polskie szkoły zawodowe?” dokonano prezentacji dorobku czterech placówek edukacyjnych z obszaru szkolnictwa zawodowego, które od lat z powodzeniem realizują projekty mobilnościowe i partnerskie. Pani dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska omówiła zagadnienia związane z budowaniem partnerstw strategicznych na przykładzie projektów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne Edukacji zawodowej – projekty: „Technical and Vocational Skillls Development” oraz Entrepreneurs of the Future”, Edukacja dorosłych – projekty: „Your life – your story” oraz „Learn together – create opportunities”.
W programie konferencji, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawili się również przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Krajowego Centrum Europass. Katarzyna Tulkis-Błesnowska wraz z Iwoną Fus przedstawiły ofertę programu Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe w zakresie zagranicznych staży i partnerstw strategicznych oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w roku 2019.
Podkreślona została również rola konkursów umiejętności zawodowych w podnoszeniu rangi kształcenia zawodowego na przykładzie konkursu EuroSkills. Konferencję zakończył wykład eksperta ECVET Pana Bogdana Kruszakina z ORE w Warszawie prezentujący zastosowanie systemu ECVET w stażach zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach programu Erasmus+.
Konferencji towarzyszyły działania promocyjno-wystawiennicze szkół i instytucji związanych z kształceniem zawodowym.

Dziękujemy pani Magdalenie Chludzińskiej z CKU za pomoc w organizacji stanowiska wystawienniczego i jego promocję.
TVP 3 Białystok – OBIEKTYW: https://bialystok.tvp.pl/39862677/warto-wyjezdzac
                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                              Ewa Maria Chociej

UWAGA KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE LOGO PROJEKTU THE ENTREPRENEURS OF THE FUTURE
Konkurs dla słuchaczy oraz przyjaciół naszego Centrum:

  1. Zaprojektuj logo projektu The Entrepreneurs of the Future.
  2. Logo musi być wykonane w wersji czarnej i kolorowej w formacie (pdf, jpeg lub tiff). Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
  3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
  4. Projekt logo należy złożyć w wersji elektronicznej (CD/DVD) w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres ewachociej@ckubialystok.pl do 21 stycznia 2019 r.
  5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi własnoręcznie oryginalność swojego pomysłu.
  6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
  7. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody dla I, II, III miejsca.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

Pierwsze spotkanie szkoleniowe w miejscowości Avesta – Szwecja

W dniach 28.01-01.02.2019 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie szkoleniowe poświęcone tworzeniu aktywizujących metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowanych w zakresie przedsiębiorczości i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W szkoleniu udział wzięło 11 nauczycieli z krajów partnerskich, którzy zapoznali się m.in. z Edukacją w zakresie przedsiębiorczości w szwedzkim systemie edukacyjnym oraz Finlandii, Niemczech, Islandii, Polce
i Portugalii.

W trakcie międzynarodowego spotkania wyłoniono zwycięzców konkursu na logo projektu. Zwyciężczynią konkursu została Ana Luísa Escada z Portugalii, która zaprojektowała dwie najwyżej ocenione prace.

Pierwsze miejsce:

zwycięskie logo

Drugie miejsce zajęła Maria Manuel Gonçalves również z Portugalii, a trzecie słuchacz Centrum kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – Radosław Szymul.

Serdecznie wszystkim gratulujemy !!!

 

II miejsce                                                                                                                                            III miejsce

Drugie spotkanie szkoleniowe w Portugalii

W dniach 04-08.03.2019 r. odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie szkoleniowe poświęcone m.in. „Circular Economy, czyli ekonomii zrównoważonego rozwoju jako wyzwania dla nauczania przedsiębiorczości”. Szkolenie poprowadziła prof. Isabel Brás z Instytutu Superior Politécnico de Viseu. W szkoleniu udział wzięło 12 nauczycieli z krajów partnerskich, którzy zapoznali się również z zagadnieniem przedsiębiorczości w turystyce społecznej i środowiskowej oraz przeprojektowaniu lokalnych systemów żywnościowych poprzez Bioregiony w Portugalii. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji w Lizbonie zaprezentowali ramy odniesienia dla przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich funkcjonujące w Portugalii.

Instytucja partnerska podzieliła się również doświadczeniami w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w zakresie zielonej przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej. Młodzież zaprezentowała swoje pomysły i prototypy innowacji technicznych „Smart gear” – kamizelki ochronnej dla strażaków oraz „Solar tricycle” – solarnego trójkołowego pojazdu dla osób niepełnosprawnych. Z mnóstwem pomysłów na realizację działań proekologicznych wróciliśmy do Polski.

Trzecie spotkanie szkoleniowe w Finlandii

W dniach 7-11.10.2019. w malowniczym Silokalio, obozowisku położonym w środku fińskiego lasu, odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, tym razem skierowane do uczniów. W wizycie wzięło udział 6 słuchaczy naszej placówki oraz 2 doradców zawodowych.

Przedstawiciele krajów partnerskich uczestniczyli w Innovation Camp – obozie wynalazczości i przedsiębiorczości, którego celem było wypracowanie pomysłu na biznes wspierający ideę zrównoważonego rozwoju. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli/doradców pracowali nad pomysłem, business planem, aż po kampanię reklamową przedsięwzięcia. Lokalni przedsiębiorcy wysłuchali prezentacji grup i udzielili istotnych wskazówek przyszłym przedsiębiorcom. Miło nam, że koncepcja grupy polskiej, pod tytułem „Nici z tego” uzyskała nagrodę za najlepszą markę produktu.

Ponadto uczestnicy obozu wzięli udział w wielu spotkaniach związanych z ideą zrównoważonego rozwoju. Wysłuchali prezentacji pracowników Uniwersytetu w Pori, dotyczących propozycji nowatorskich rozwiązań ekonomiczno-ekologicznych, zwiedzali zakłady pracy łączące troskę o środowisko z postępem technologicznym, dyskutowali z przedstawicielkami Martha Organisation i lokalnym farmerem na temat wspierania zrównoważonego rozwoju przez indywidualnych przedsiębiorców i inicjatywy społeczne. Wyjazd umożliwił poznanie różnych miejscowości oraz dostrzeżenie szczególnego szacunku mieszkańców Finlandii do przyrody.

Pouczającym elementem wyjazdu była wizyta w szkole Ulvilan Lukio, podczas której mogliśmy obserwować lekcje prowadzone zgodnie z fińskim systemem edukacji. Dziękujemy młodzieży szkoły za wzruszającą część artystyczną, a fińskim nauczycielom za inspirujący program szkoleniowy!

Anna Klebus – doradca zawodowy CKU Białystok

 

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce

Kolejne spotkanie projektowe odbyło się w naszej placówce w dniach 3-7 czerwca 2019 r. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i nauczyciele instytucji zaangażowanych
w realizację wspólnych działań.

Głównym celem międzynarodowego spotkania było podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu oraz  dyskusja nad zawartością bloga projektu. Partnerzy przedstawili sprawozdania z działań niezbędne do przygotowania raportu postępów. Ważnym punktem spotkania było zapoznanie z celem i działaniami realizowanego przez CKU projektu kompleksowego modelu wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białegostoku, w ramach którego działa innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji, gdzie można m.in. ocenić predyspozycje czy kompetencje zawodowe. Partnerzy projektu zapoznali się również z przykładami projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach działań przedsiębiorczych realizowanych przez szkoły techniczne i branżowe miasta Białegostoku i okolic (wizyta w Zespole Szkół Technicznych gen. Władysława Andersa w Białymstoku) oraz wzięli udział w warsztatach kompetencji kluczowych.

Wspólne spotkanie stało się okazją do ewaluacji projektu oraz przeanalizowania efektów wypracowanych do tej pory dzięki realizacji projektu.

Ewa Maria Chociej – koordynator projektu

 

 

 

Kontynuacja projektu w roku szkolnym 2020/2021

W czasach pandemii kontynuujemy realizację projektu z nadzieją, że uda nam się jeszcze spotkać w Islandii i zwiększyć naszą wiedzę i umiejętności dotyczącą zakładania i funkcjonowania firmy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Tymczasem kontynuujemy realizację warsztatów dla grupy polskiej. Poniżej zamieszczamy materiały w ramach zdalnych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla polskich uczestników projektu, dotyczące projektowania własnej działalności gospodarczej i kompetencji przedsiębiorczych.

Anna Klebus – doradca zawodowy CKU

Zdalne spotkania koordynatorów projektu

Przedstawiciele grupy partnerskiej cyklicznie spotykają się podczas sesji online, żeby omówić realizowane działania i planować różne możliwości podniesienia kompetencji przez uczestników projektu „The Entrepreneurs of the Future” w sytuacji ograniczeń spowodowanych przez koronawirusa. Przygotowujemy się do realizacji ostatnich mobilności. Rozważamy, planujemy, wdrażamy działania. Łączy nas zaangażowanie w projekt  i przyjaźń.

Spotkanie projektowe dla uczniów i słuchaczy w formie online

Mimo dwukrotnego przygotowywania wyjazdu naszych słuchaczy na Islandię musieliśmy uwzględnić ryzyko epidemiologiczne i zdecydowaliśmy się na realizację ostatniej mobilności w formie online w kwietniu 2021. Spotykaliśmy się m. in. na platformach Teams  i Zoom w terminach 22-23.04.2021. oraz 26-28.2021. Wszyscy partnerzy projektu uczestniczyli w organizacji i przeprowadzeniu internetowych sesji, których celem było zaprezentowanie pomysłu na biznes wspierającego ideę zrównoważonego rozwoju. Pomysły na biznes wypracowali i przedstawili uczniowie  poszczególnych krajów partnerskich. Uczniowie uczestniczący w Innovation Camp dzieli się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami. Absolwenci szkół krajów partnerskich przygotowali inspirujące prezentacje dla nowych uczestników projektu. Podczas sesji online poznawaliśmy specyfikę krajów i szkół pozostałych partnerów projektu, dyskutowaliśmy nad prezentowanymi pomysłami na biznes, pracowaliśmy nad modelem kompetencji przedsiębiorczych, wysłuchaliśmy prezentacji i wykładów dotyczących idei zrównoważonego rozwoju. Ważne informacje na ten temat  przedstawili m. in. p. Isabel Brás z Instituto Politécnico de Viseu w Portugalii i Marcus Larsso ze Szwecji w poruszających umysły i emocje wykładach.  Ponadto p. Izabela Szczepaniak z firmy Revas Poland zaprezentowała temat “How students experience business at school running virtual companies in Poland”, który wzbudził duże zainteresowanie nauczycieli. Uczniowie dzieli się przemyśleniami dotyczącymi stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w kreowaniu pomysłów na biznes oraz rozwiązań proekologicznych w życiu codziennym.  Sesje zawierały również podsumowanie poprzednich aktywności oraz ewaluację projektu. Cel mobilności został  spełniony, a wiedzę i umiejętności nabyte podczas sesji uczniowie szkół i słuchacze CKU będą mogli wykorzystać w kreowaniu kariery zawodowej i w życiu codziennym.

Anna Klebus – koordynator projektu

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w formie online

Koordynatorzy projektu z krajów partnerskich oraz towarzyszący im nauczyciele spotkali się 28.04.2021. w przestrzeni wirtualnej, żeby dokonać ewaluacji projektu  oraz przygotować się do sporządzenia raportu końcowego. Spotkanie pozwoliło nam na omówienie budżetu, projektowanie czynności ewaluacyjnych i wymianę informacji na temat dalszych działań podsumowujących projekt. Jesteśmy szczęśliwi, że mimo pandemii udało nam się zrealizować wszystkie cele projektu  i zobaczyć się w wirtualnej rzeczywistości.

Prezentacje pomysłów na zrównoważone przedsiębiorstwo

Uczniowie szkół partnerskich i nasi słuchacze, wyposażani w wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu, stworzyli inspirujące pomysły na zrównoważone przedsiębiorstwa. Wnikliwie analizowaliśmy ideę zrównoważenia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym i będziemy szerzyć tę wiedzę w kolejnych latach. Zapraszamy do zapoznania się z efektami międzynarodowej pracy.

Zakończenie realizacji projektu

Zakończyliśmy realizację projektu i cieszymy się z jego efektów – poszerzenia wiedzy o idei zrównoważonego rozwoju, zwiększenia kompetencji przedsiębiorczych, językowych i międzykulturowych oraz wypracowaniu pomysłów na zrównoważony biznes. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Słuchaczom zaangażowanym w zadania projektowe. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte w projekcie będą przydatne w Waszym życiu i pracy zawodowej. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wspólnych działań i publikacją dla nauczycieli upowszechniającą dobre praktyki w nauczaniu przedsiębiorczości.

https://onlines3.issuhub.com/fkwu/476d/index.html?pageIndex=1&fbclid=IwAR02ZzKL7RYR1QUqwXSY_WoO9bM9Rmzt__X6WVine6n9FwEHIRqQv13fs_Q#.YNxGjmwhTWY.facebook

Koordynatorzy projektu: Ewa Maria Chociej i Anna Klebus