Kursy – AU.20. Prowadzenie sprzedaży2019-03-18T09:37:01+00:00

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Prowadzenie sprzedaży

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: