Kursy – AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.2019-03-18T09:48:24+00:00

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Prowadzenie działalności handlowej

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: