Kursy – HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.2020-06-15T08:48:38+00:00

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Prowadzenie działalności handlowej

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację: