Kursy – ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.2020-06-15T08:43:16+00:00

RL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Rolniczo-leśny z ochroną Środowiska (R)

Kurs bezpłatny

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

  • Technik agrobiznesu [331402] – godzin