Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Współpraca z CK BOF2019-09-18T07:19:54+00:00

WSPÓŁPRACA Z CENTRUM KOMPETENCJI BOF

 

Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach projektu powstaje innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji – służące ocenie predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji przy pomocy zastosowaniu specjalistycznych „boxów diagnostycznych”. W projekcie powstaną:

 • pracownia kompetencji zawodowych dla 8 obszarów kształcenia zawodowego dostosowane do specyfiki zawodu na wzór targów pracy;
 • pracownia kompetencji kluczowych dostosowana do wyzwań ekspresji kulturowej, informatyki i języków obcych na wzór liceum;
 • pracownia ergonomii pracy z urządzeniami do pomiaru predyspozycji psychofizycznych oraz porad prozdrowotnych w zawodach;
 • boxy walidacyjne, czyli skrzynki zadaniowe opracowane we współpracy z praktykami zawodu oraz metodykami nauczania;
 • biblioteka multimedialna z e-kwestionariuszami oraz materiałami o zawodach, rynku pracy na wzór Miasteczka Zawodowego w Paryżu;
 • kino z repertuarem filmów o zawodach na konkretnych stanowiskach pracy oraz filmów fabularnych poświęconych zawodom.

Doradcy zawodowi prowadzą warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych zasobów

Centrum Kompetencji BOF:

 • Przedsiębiorczy i kreatywni – kształtowanie kompetencji współczesnego pracownika- gra symulacyjna;
 • Jak jak się uczyć żeby się nauczyć;
 • Komunikacja – rozwijanie kompetencji społecznych;
 • Jak radzić sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi;
 • Wpływ inteligencji na rozwój kompetencji – planowanie kariery zawodowej.