Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Uczniowie2019-09-18T07:25:05+00:00

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej i chcesz dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową zapraszamy Cię do skorzystania z:

 • poradnictwa indywidualnego na terenie szkoły lub w siedzibie LCDZ

Podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym otrzymasz wsparcie
w zakresie  planowania swojej ścieżki  edukacyjno – zawodowej, poznasz swoje predyspozycje zawodowe i możliwości kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.

 • zajęć grupowych na terenie szkoły

Podczas zajęć odbywających się w szkole otrzymasz informacje dotyczące czynników wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej, systemu edukacji, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Poznasz także swoje predyspozycje zawodowe.

Po zajęciach będziesz mógł także uzyskać indywidualną informację edukacyjno – zawodową dotyczącą m.in.:

 • aktualnej oferty szkół ponadpodstawowych
 • rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • charakterystyki zawodów
 • systemu edukacji, itp.
 • zajęć grupowych w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego

           

Możesz także uczestniczyć w następujących zajęciach warsztatowych w naszej siedzibie, na które przyjdziesz ze swoją klasą i opiekunem:

 • „Przedsiębiorczy i kreatywni – kształcenie kompetencji współczesnego pracownika”
 • „ Jak się uczyć żeby się nauczyć”
 • „Komunikacja – rozwijanie kompetencji społecznych ”

Zapraszamy Cię także do udziału w:

 • konkursach zawodoznawczych :
 • „MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY”– konkurs dla uczniów
  VII i VIII szkoły podstawowej.

Polega na autoprezentacji/przedstawieniu swojej pasji i planów na przyszłość  przed komisją konkursową.

Celem jest rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz ukazanie możliwości wykorzystania swoich pasji w planowaniu ścieżki kariery.

 • spotkaniach z przedstawicielami zawodów

Podczas tego przedsięwzięcia będziesz mógł poznać przedstawicieli interesujących Cię zawodów, specyfikę ich pracy, wady i zalety pracy na poszczególnych stanowiskach.

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ/PONADGIMNAZJALNEJ

 

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej i chcesz  trafnie zaplanować swoją dalszą ścieżkę edukacyjno – zawodową zapraszamy Cię do skorzystania z:

 • poradnictwa indywidualnego na terenie szkoły lub w siedzibie LCDZ

Podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym otrzymasz wsparcie
w zakresie  planowania ścieżki  edukacyjno – zawodowej, poznasz swoje predyspozycje zawodowe,  możliwości dalszej kontynuowania nauki, podjęcia pierwszej pracy.

 • zajęć grupowych na terenie szkoły

Podczas zajęć odbywających się w szkole otrzymasz informacje dotyczące współczesnego rynku pracy,  zasad prawidłowej autoprezentacji, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, kompetencji kluczowych, itp.

W trakcie spotkania będzie także możliwość wykonania diagnozy predyspozycji zawodowych.

Po zajęciach będziesz mógł także uzyskać indywidualną informację edukacyjno – zawodową dotyczącą m.in.:

 • szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia
 • przygotowania do rozmowy z pracodawcą
 • ……..
 • zajęć grupowych w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego

           

Możesz także uczestniczyć w następujących zajęciach warsztatowych w naszej siedzibie, na które przyjdziesz ze swoją klasą i opiekunem:

 • „Przedsiębiorczy i kreatywni …………”
 • „Jak radzić sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi”
 • „Komunikacja – rozwijanie kompetencji społecznych ”

Zapraszamy Cię także do udziału w:

 • konkursie zawodoznawczym :
 • „MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY”– konkurs dla uczniów
  szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

Polega na autoprezentacji/przedstawieniu swojej pasji i planów na przyszłość  przed komisją konkursową.

Celem jest rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz ukazanie możliwości wykorzystania swoich pasji w planowaniu ścieżki kariery.

 • spotkaniach z przedstawicielami zawodów

Podczas tego przedsięwzięcia będziesz mógł poznać przedstawicieli interesujących Cię zawodów, specyfikę ich pracy, wady i zalety pracy na poszczególnych stanowiskach.

Przyjdź do nas. Czekamy na Ciebie.

 • Słuchacze CKU
 • Uczniowie
 • Przedszkola
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • mieszkańcy Białegostoku