Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Słuchacze CKU2019-03-21T12:18:31+00:00

SŁUCHACZE

Słuchaczy szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych zapraszamy do korzystania z pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej w formie:

  • konsultacji indywidualnych

W czasie spotkania z doradcą możesz m.in.:

– poznać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe;

– uzyskać informacje o zawodach i rynku pracy;

– skonsultować dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny;

– przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

  • wykładów, warsztatów i szkoleń w ramach programów „Kompetentny słuchacz CKU” oraz „Jak się uczyć, żeby umieć?”

To oferta rozwoju kluczowych kompetencji – osobistych, społecznych oraz kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się, realizowana w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Nasze usługi są bezpłatne

Zapraszamy serdecznie

  • Słuchacze CKU
  • Uczniowie
  • Przedszkola
  • Nauczyciele
  • Rodzice
  • mieszkańcy Białegostoku