Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Rodzice2022-02-22T12:04:33+00:00

RODZICE – pierwsi doradcy zawodowi swojego dziecka

Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawodu czy uczeniem się. Informacje przekazywane przez rodziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, które jest dla dzieci wiarygodne. Środowisko rodzinne silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości. 

W Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego rodzice uzyskają informacje dotyczące:

 • potencjału i preferencji zawodowych swojego dziecka,
 • czynników wyboru zawodu,
 • systemu edukacji w Polsce,
 • specyfiki nauki w poszczególnych typach szkół,
 • ogólnych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wsparcie udzielane jest w formie spotkań:

–  indywidualnych dla rodziców,

–  rodziców z dziećmi,

– szkoleniowych organizowanymi na terenie szkół,

– szkoleniowych organizowanymi w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Usługi świadczone przez doradców zawodowych są bezpłatne. Terminy spotkań z rodzicami ustalane są w bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowych (telefonicznym bądź e-mailowym).

Zapraszamy rodziców do korzystania  z pomocy specjalisty-doradcy zawodowego.

 • Słuchacze CKU
 • Uczniowie
 • Przedszkola
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • mieszkańcy Białegostoku