Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Przedszkola2022-02-22T12:03:09+00:00

PRZEDSZKOLA

Zapraszamy  dzieci w wieku 5-6 lat na zajęcia grupowe „Zawody wokół nas” prowadzone metodami aktywizującymi dostosowanymi adekwatnie do wieku rozwojowego uczestników mające na celu:

  • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej,
  • pozyskanie informacji na temat świata pracy i specyfiki zawodów.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem zajęć przez doradców zawodowych w przedszkolu, w szkole podstawowej (oddziały „0”) zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego.

 

Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w białostockich przedszkolach

                Od 2016 roku doradcy zawodowi z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku realizują program autorski „Zawody wokół nas” skierowany do dzieci 5-6 letnich z białostockich przedszkoli. Podczas zajęć przedszkolaki w przystępny do swojego wieku sposób zapoznają się ze znaczeniem pojęć „praca”, „zawód”. Doradcy wyjaśniają im, co zrobić, żeby w przyszłości wykonywać taką pracę, podczas której będą mogli  rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dzieci w tym wieku mówią chętnie o swoim wymarzonym zawodzie. Choć zdarzają się księżniczki, wróżki, Batmanowie, to dzieci często jako swój wymarzony wymieniają też nauczyciela, lekarza, policjanta, strażnika, weterynarza, sprzedawcę. Zauważalny jest trend, że dzieci w tym wieku często wymieniają zawody, które wykonują ich rodzice, babcie, dziadkowie. Osoby z najbliższej rodziny są zatem wzorcem do naśladowania w różnych obszarach życia.

                Zajęcia, które proponują doradcy zawodowi są realizowane metodami aktywizującymi. Doradcy opracowali i przygotowali autorskie pomoce dydaktyczne, które cały czas są urozmaicane  i  unowocześniane. Dzieci poznają cechy jakie powinna mieć osoba pracująca w danym zawodzie, łączą zawód z najważniejszymi jego atrybutami. Podczas zajęć uczą się pracy w grupie, wypowiadać przed innymi. W przerwie zajęć śpiewają piosenkę zaproponowaną przez doradcę: Krawiec szyje strój, piekarz piecze chleb, o zawodach dziś porozmawiać chcę ……., po czym naśladują czynności wykonywane przez poszczególne zawody.

                Serdecznie zapraszamy przedszkola, które nie uczestniczyły jeszcze w naszych zajęciach do współpracy z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego.

Doradcy LCDZ

 

 

 

 

  • Słuchacze CKU
  • Uczniowie
  • Przedszkola
  • Nauczyciele
  • Rodzice
  • mieszkańcy Białegostoku