Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Przedszkola2019-03-21T12:31:54+00:00

PRZEDSZKOLA

Zapraszamy  dzieci w wieku 5-6 lat na zajęcia grupowe „Zawody wokół nas”

prowadzone metodami aktywizującymi dostosowanymi adekwatnie do wieku rozwojowego uczestników mające na celu:

  • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej
  • pozyskanie informacji na temat świata pracy i specyfiki zawodów

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem zajęć

przez doradców zawodowych w przedszkolu, w szkole podstawowej (oddziały „0”)
zapraszamy do kontaktu
z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego.

  • Słuchacze CKU
  • Uczniowie
  • Przedszkola
  • Nauczyciele
  • Rodzice
  • mieszkańcy Białegostoku