Patron szkoły – Henryk Sienkiewicz2020-09-16T08:35:23+00:00

Uzasadnienie wyboru Henryka Sienkiewicza na  patrona Centrum

 1. Poprzez nadanie imienia i sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
 • wzmocni własną tożsamość wyróżniającą je spośród innych szkół;
 • zbuduje system pracy w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i dokonaniami;
 • zacieśni współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym szkołami i instytucjami związanymi z postacią patrona;
 • stworzy własny ceremoniał szkolny;
 • będzie promować postać i dokonania patrona.
 1. Wybierając na patrona Henryka Sienkiewicza mieliśmy na względzie następujące argumenty:
 • Henryk Sienkiewicz jest jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy, pierwszym polskim laureatem literackiej Nagrody Nobla w roku 1905. „Rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu” – tak nazwał go jeden z jurorów nagrody;
 • Jest wielbiony przez pokolenia Polaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha;
 • Nieustannie się rozwijał, był kreatywny, uczył się przez całe życie, realizował swoje pasje, zgłębiał tajniki różnych zawodów, podróżował i doświadczał – jego życiowa postawa może być wzorem dla młodego pokolenia Polaków;
 • Rejon miasta, w którym ma swoją siedzibę Centrum Kształcenia Ustawicznego nosi nazwę Osiedle Sienkiewicza, znajduje się tu ulica Henryka Sienkiewicza oraz jego pomnik;
 • W budynku, w którym mieści się Centrum przez lata funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 13 im. Henryka Sienkiewicza – w ten sposób chcemy nawiązać do tradycji szkoły, która była ważnym ośrodkiem na edukacyjnej mapie miasta Białegostoku.