Kursy – AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.2019-03-18T10:44:40+00:00

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Obszar Administracyjno-Usługowy (A)

Kurs bezpłatny

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji jednostkach organizacyjnych

Informacje o kursie

Zawody, w których wyodrębniono kwalifikację:

Cykl kształcenia: od 5 do 10 m-cy w zależności od kwalifikacji.
Forma: zaoczna.

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych
i administracyjnych.
W pracy będą potrzebne ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami,
strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa
w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność
na stres.


Kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik
rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.
Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

Kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.