O nas-Historia2020-10-20T15:31:27+00:00

Historia CKU w Białymstoku

  • 21 marca 2005 r. – powołanie CKU w Białymstoku uchwałą nr XXXVII/442/05 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5.
  • 25 kwietnia 2005 r. -nadanie statutu CKU uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XL/457/05
  • 16 maja 2005 r. – powierzenie obowiązków dyrektora CKU Pani mgr inż. Bożenie Barbarze Krasnodębskiej zarządzeniem nr 1553/05 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 maja 2005r.
  • 24 września 2010 r. – w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zainaugurowano obchody 5 – lecia istnienia  placówki.
  • 30 września 2015 r. – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku obchodziło Jubileusz 10-lecia istnienia placówki.