O nas – historia2023-03-22T13:25:04+00:00

Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

  • 21 marca 2005 r. – powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku uchwałą nr XXXVII/442/05 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5
  • 25 kwietnia 2005 r. – nadanie statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XL/457/05
  • 16 maja 2005 r. – powierzenie obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku pani mgr inż. Bożenie Barbarze Krasnodębskiej zarządzeniem nr 1553/05 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 maja 2005 r.
  • 24 września 2010 r. – inauguracja obchodów 5-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  • 30 września 2015 r. – jubileusz 10-lecia istnienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  • 31 maja 2021 r. – uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku