Kursy Egzaminy2024-05-28T09:37:17+00:00

 

 

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY

W roku 2024 są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i czerwiec-lipiec

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2024 obecne na egzaminie, a którym nie uda się zaliczyć egzaminów, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2024)

– osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2024, które z różnych przyczyn nie zgłoszą się na egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu dopiero za rok,  w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2025 r.

  Sesja 1. Styczeń-luty 2024 r.
Sesja 2. Czerwiec-lipiec 2024 r.
Termin składania deklaracji do 15 września 2023 r. do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń-luty 2024 r.

do 4 kwietnia 2024 r.

 

 

 

Druki do pobrania:

Deklaracja – Formuła 2019 – Załącznik 3c

WZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu CKU BCE, pokoju nr 5 lub przesłać pocztą.

 

Czytaj więcej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej