Konkurs – “Henryk Sienkiewicz – pisarz, podróżnik, noblista, patriota+2020-11-03T16:38:15+00:00

 

REGULAMIN KONKURSU

„Henryk Sienkiewicz – pisarz, podróżnik, noblista,  patriota”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku, zwanego dalej CKU.
 2. Za przygotowanie testu online i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU.
 3. Konkurs skierowany jest do słuchaczy szkół CKU.
 4. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja twórczości patrona,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych słuchaczy,
 • kształtowanie postaw i wartości społecznych,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym czytania ze zrozumieniem.
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy słuchacz CKU.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do testu wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza zaproponowanego przez organizatora konkursu.
 4. Link z dostępem do testu będzie zamieszczony na stronie internetowej CKU i PBAiSRE. Link będzie aktywny w dniach 7 i 14 listopada 2020 r. od godziny  11.00.
 5. Test online składa się z 11 zadań. Zadania zamknięte (10) zawierają ilustracje, fragmenty filmów, utworów literackich oraz mapy. Z kolei zadanie otwarte będzie związane z twórczością H. Sienkiewicza w kontekście specyfiki działalności CKU.
 6. Uczestnik konkursu za rozwiązanie testu może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
 7. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.
 8. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z dostępem do testu online.
 9. Zwycięzcą kursu zostaje osoba, która uzyska najwyższa liczbę punktów z rozwiązanego testu.
 10. Jeżeli najwyższą liczbę punktów uzyska więcej niż jedna osoba, czynnikiem decydującym o zwycięstwie będzie czas rozwiązania testu.
 11. Zwycięzca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora CKU.
 12. Zestawy zadań zostały opracowane w oparciu o następującą bibliografię: