Kierunki – Technik Tyfloinformatyk2020-06-25T08:25:52+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

Kierunek – Technik Tyfloinformatyk

TECHNIK TYFLOINFORMATYK


INF.10.  

Obsługa   oprogramowania i sprzętu   informatycznego   wspomagających   użytkownika
z niepełnosprawnością wzrokową*

  
                   
Cykl kształcenia
2 lata – zaocznie

*KSZTAŁCENIE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • tworzenia publikacji brajlowskich,
 • tworzenia publikacji dźwiękowych,
 • obsługi i konfiguracji systemów  komputerowych   z wykorzystaniem  technologii  wspomagającej użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową,
 • projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu  efektywnego  wykorzystania  technologii wspomagającej użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową.


W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

 

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ W

 • firmach, wspomagać pracodawców przygotowujących stanowiska pracy dla osób
  z dysfunkcją wzroku, zwłaszcza w branżach skomputeryzowanych, takich jak
  telemarketing, biura czy urzędy,
 • współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi za edukację osób niewidomych,
 • jako osoba prowadząca szkolenie dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego.

ZAPRASZAMY

 1. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl