Kierunki – Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy2020-06-25T08:29:20+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

Kierunek – Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01.

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Cykl kształcenia 1,5 roku zaocznie

 

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

  • monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  • opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

 

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ

  • jako inspektor bhp lub starszy inspektor bhp w zakładach, np. produkcyjnych.
  • Istnieje również możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w miejscach, takich jak: firmy świadczące usługi z zakresu bhp oraz instytucje nadzorujące warunki panujące w środowisku pracy.

 

ZAPRASZAMY

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl