Kierunki – Technik Administracji2022-10-06T12:23:01+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

Kierunek – Technik Administracji

EKA.01.  

Obsługa klienta w jednostkach administracji Cykl kształcenia

2 lata – zaocznie

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji,
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom,
 • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji,
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań,
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji,
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową 

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ W:

 • firmie ubezpieczeniowej,
 • administracji rządowej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych gmin,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach społecznych,
 • zakładach usługowych
 • firmach ubezpieczeniowych.

ZAPRASZAMY

Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl