Kierunki – Opiekunka dziecięca2021-06-24T14:20:56+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

SPO.04.

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Cykl kształcenia 2 lata zaocznie

 

 

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • planowania i organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej
  i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ

 • w żłobkach,
 • w domach małego dziecka,
 • w oddziałach szpitali dziecięcych,
 • w sanatoriach
 • w przedszkolach oraz rodzinnych domach dziecka,
 • w domu, u rodzin z małymi dziećmi.

ZAPRASZAMY

Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl