Kierunki – Technik Opiekun Osoby Starszej2020-06-18T05:14:29+00:00

Szkoła Policealna NR 5 dla Dorosłych w Białymstoku

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

SPO.02.

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Cykl kształcenia 2 lata zaocznie

 U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • ustalania i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej,
 • diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego
  i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej,
 • dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej,
 • mobilizowania osoby starszej do aktywności.

W trakcie nauki należy odbyć praktykę zawodową – 4 tygodnie

PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ PRACOWAĆ

 • w domu pomocy społecznej,
 • w szpitalach,
 • w hospicjach i innych placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • organizacjach społecznych (Caritas, PCK),
 • w środowisku zamieszkania osoby starszej

 

ZAPRASZAMY

Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel.  85 651 58 55

www.ckubialystok.pl

sekretariat@ckubialystok.pl