Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Informacje dla słuchaczy
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła
Informacje dla Słuchaczy Email

 Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2015/2016:

·    2 listopada 2015 r.
·    4 stycznia 2016 r.
·    5 stycznia 2016 r.
·    7 stycznia 2016 r.
·    2 maja 2016 r.
·    27 maja 2016 r. 


INFORMACJA O WARUNKACH ZGŁOSZENIA SŁUCHACZA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZUS PRZEZ CKU BIAŁYSTOK


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach stypendium szkolnego na r. szk. 2015/16. Zapraszamy naszych słuchaczy do zapoznania się z dokumentacją stypendialną  i skorzystania z możliwości wsparcia socjalnego.

Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium
Wniosek


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkich uczniów posiadających legitymację szkolną i korzystających z ulg do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia wpisu PESEL i umieszczenia pieczątki urzędowej.

 


W dniach 08 listopada – 14 grudnia 2014 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięło udział ogólnopolskiej akcji pomocy świątecznej „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Dzięki Państwa życzliwości z zebranej żywności, słodyczy i zabawek zostały przygotowane paczki świąteczne, które rozdano dzieciom z najuboższych rodzin.

Wszystkim ofiarodawcom, za okazany gest dobroci, serdecznie dziękujemy.

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Koordynatorzy akcji
Monika Czuba
Aneta Nartowicz


 


 

 


 Strona tytułowa pracy kontrolne

 


 

 

 
 

 
 
 

 
 
Top!
Top!