Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Informacje dla słuchaczy
 
 
Menu główne
Start
O nas
Sekretariat
Lokalne Centrum
   Doradztwa Zawodowego
Pośrednictwo pracy
Pozaszkolne formy  kształcenia - kursy/szkolenia
Wyniki rekrutacji KKZ
Kronika
Galeria
CKU w mediach
Konferencje
Pod patronatem CKU
Rok Szkoły Zawodowców
Informacje dla słuchaczy
Biblioteka
Samorząd Słuchaczy
Aktualności - pracownicy
Wynajem sal
Linki
Szukaj
Rada Pedagogiczna
Partnerzy
Zespół CKU
Kontakt
Białostocka Akademia   Rodziny
NASZA STRONA
Firma Symulacyjna
O Firmie
Firmy Patronackie
Pracownia badań...
NASZA STRONA!
Badanie ankietowe Stan Zdrowia Mieszkańców Białegostoku
Współpraca zagraniczna
Projekty
Stowarzyszenie-WM
O stowarzyszeniu
Projekty unijne
Mogę więcej - kursy
    dla nauczycieli
Zielone Światło
Akademia Rozwoju    Umiejętności Językowych
   i Komputerowych
AKTYWIZACJA
Akademia Rozwoju     Słuchaczy LO
Aktywni, zaangażowani,     wyedukowani
Świadomy wybór pewny     sukces
Kształcenie Ustawiczne     bliżej Ciebie
Akademia Rozwoju     Nauczycieli Kształcenia     Zawodowego
Zakupy współfinansowane
    z EFS

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Informacje dla Słuchaczy Email

 AIESEC University Białystok warsztaty z języka angielskiego

Witamy na  wiosennej edycji warsztatów językowych AIESEC University!
Bardzo dziękujemy za wybranie naszych warsztatów językowych.
Przypominamy, że Państwa wybór to:
warsztaty z języka angielskiego - poziom zostanie uzgodniony na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach  17:45 - 19:15
cena wynosi:  150zł.

Zajęcia ruszają już 9 maja. Zajęcia odbędą w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej. angielski sala 6. Dokładny harmonogram sal zostaje wysłany do każdego kto się zapisał, wpłaty będą weryfikowane w trakcie trwania warsztatów więc prosimy się nie martwić czasem dojścia przelewów.

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu: Darowizna dla AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok, Imię i Nazwisko, Język, CKU na który się zapisujesz

(bardzo ważne jest, aby znalazł się cały tytuł przelewu jaki pogrubiliśmy na czerwono oraz aby przelewy były dokonywane z konta bankowego, a NIE przelewem pocztowy)

 +proszę dopisać w tytule: CKU (jak wyżej)
Na konto:
AIESEC Polska Komitet Lokalny Białystok
ul. Krakowska 9a, p. D
15-875 Białystok
Nr konta: 18 1140 1010 0000 5468 7000 1004 (mBank)

 Wpłaty proszę dokonać najlepiej do 8- 9 maja.

 


 

Zapraszamy słuchaczy i pracowników do odwiedzenia biblioteki.
 
W ciągu najbliższych dwóch tygodni (od 23 kwietnia do 7 maja 2016 roku)  organizujemy kiermasz książek w bardzo przystępnych cenach. Można nabyć wiele interesujących pozycji z literatury obyczajowej i dziecięcej, wydawnictwa albumowe i kulinarne, poradniki.

Nauczyciele bibliotekarze 

SŁUCHACZE CKU

W związku z nawiązaniem współpracy z AIESEC Polska zapraszamy wszystkich słuchaczy oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych do zapisywania się na kurs języka angielskiego.

Poziom kursu średniozaawansowany (A-2 lub B-1) będzie dostosowany do umiejętności językowych osób uczestniczących w kursie.

Czas trwania kursu 19.05-03.07.2016 (8 tygodni).

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy po 2 godziny lekcyjne, od godz. 17.45 do godz. 19.15 w grupie
ok. 15-osobowej na ul. Żabiej 5.


Zajęcia prowadzone będą przez obcokrajowców.

Odpłatność dla słuchaczy CKU – 150 zł/osoba

Zapisy do dnia 20 kwietnia 2016 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!
Przy zgłoszeniu proszę podać obecny poziom znajomości języka angielskiego.


 

 


 

Konsultacje z p. Beatą Kiluk z dn. 19.04.2016 r. zostały odwołane.


 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2015/2016:

·    2 listopada 2015 r.
·    4 stycznia 2016 r.
·    5 stycznia 2016 r.
·    7 stycznia 2016 r.
·    2 maja 2016 r.
·    27 maja 2016 r.


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach stypendium szkolnego na r. szk. 2015/16. Zapraszamy naszych słuchaczy do zapoznania się z dokumentacją stypendialną  i skorzystania z możliwości wsparcia socjalnego.

Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium
Wniosek


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkich uczniów posiadających legitymację szkolną i korzystających z ulg do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia wpisu PESEL i umieszczenia pieczątki urzędowej.

  

 


 Strona tytułowa pracy kontrolne

 


 

 

 
 

 
 
 

 
 
Top!
Top!