Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Informacje dla słuchaczy
 
 
Menu główne
Start
O nas
Sekretariat
Lokalne Centrum
   Doradztwa Zawodowego
Pośrednictwo pracy
Pozaszkolne formy  kształcenia - kursy/szkolenia
Wyniki rekrutacji KKZ
Kronika
Galeria
CKU w mediach
Konferencje
Pod patronatem CKU
Rok Szkoły Zawodowców
Informacje dla słuchaczy
Biblioteka
Samorząd Słuchaczy
Informacje dla nauczycieli
Wynajem sal
Linki
Szukaj
Rada Pedagogiczna
Partnerzy
Zespół CKU
Kontakt
Białostocka Akademia   Rodziny
NASZA STRONA
Firma Symulacyjna
O Firmie
Firmy Patronackie
Pracownia badań...
NASZA STRONA!
Badanie ankietowe Stan Zdrowia Mieszkańców Białegostoku
Współpraca zagraniczna
Projekty
Stowarzyszenie-WM
O stowarzyszeniu
Projekty unijne
Mogę więcej - kursy
    dla nauczycieli
Zielone Światło
Akademia Rozwoju    Umiejętności Językowych
   i Komputerowych
AKTYWIZACJA
Akademia Rozwoju     Słuchaczy LO
Aktywni, zaangażowani,     wyedukowani
Świadomy wybór pewny     sukces
Kształcenie Ustawiczne     bliżej Ciebie
Akademia Rozwoju     Nauczycieli Kształcenia     Zawodowego
Zakupy współfinansowane
    z EFS

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Informacje dla Słuchaczy Email

 

Zapraszam słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego do wzięcia udziału w kampanii „ Ratujmy Kasztany 2016”, organizowanej przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Białymstoku. Akcja polega systematycznym grabieniu i uprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Eliminacja szkodników przyczyni się do poprawy kondycji kasztanowców rosnących na terenie CKU.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w akcji w dniu 27 października (czwartek) 2016 r. Zbiórka  o godzinie 16.00 przy budynku CKU, jeżeli będą odpowiednie warunki pogodowe.

Monika Czuba


UWAGA REMONT (Sokólskiej 1)

Z powodu remontu, wejście do budynku CKU przy ul. Sokólskiej 1 dostępne jest tylko poprzez główne wejście Publicznego Gimnazjum nr 16.

Ponadto z uwagi na młodzieżowy charakter placówki Publicznego Gimnazjum nr 16 osoby palące prosimy o nie palenie na terenie szkoły.

 


 

Zapraszamy słuchaczy i pracowników do odwiedzenia biblioteki.
 
W ciągu najbliższych dwóch tygodni (od 23 kwietnia do 7 maja 2016 roku)  organizujemy kiermasz książek w bardzo przystępnych cenach. Można nabyć wiele interesujących pozycji z literatury obyczajowej i dziecięcej, wydawnictwa albumowe i kulinarne, poradniki.

Nauczyciele bibliotekarze 

SŁUCHACZE CKU

W związku z nawiązaniem współpracy z AIESEC Polska zapraszamy wszystkich słuchaczy oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych do zapisywania się na kurs języka angielskiego.

Poziom kursu średniozaawansowany (A-2 lub B-1) będzie dostosowany do umiejętności językowych osób uczestniczących w kursie.

Czas trwania kursu 19.05-03.07.2016 (8 tygodni).

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy po 2 godziny lekcyjne, od godz. 17.45 do godz. 19.15 w grupie
ok. 15-osobowej na ul. Żabiej 5.


Zajęcia prowadzone będą przez obcokrajowców.

Odpłatność dla słuchaczy CKU – 150 zł/osoba

Zapisy do dnia 20 kwietnia 2016 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!
Przy zgłoszeniu proszę podać obecny poziom znajomości języka angielskiego.


 

 


 

Konsultacje z p. Beatą Kiluk z dn. 19.04.2016 r. zostały odwołane.


 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2015/2016:

·    2 listopada 2015 r.
·    4 stycznia 2016 r.
·    5 stycznia 2016 r.
·    7 stycznia 2016 r.
·    2 maja 2016 r.
·    27 maja 2016 r.


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach stypendium szkolnego na r. szk. 2015/16. Zapraszamy naszych słuchaczy do zapoznania się z dokumentacją stypendialną  i skorzystania z możliwości wsparcia socjalnego.

Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium
Wniosek


UWAGA: WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkich uczniów posiadających legitymację szkolną i korzystających z ulg do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia wpisu PESEL i umieszczenia pieczątki urzędowej.

  

 


 Strona tytułowa pracy kontrolne

 


 

 

 
 

 
 
 

 
 
Top!
Top!