Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Kształcenie Ustawiczne     bliżej Ciebie arrow Rekrutacja
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Rekrutacja Email
Image
 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„KSZTAŁCENIE USTAWICZNE BLIŻEJ CIEBIE”

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR   DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU: „KSZTAŁCENIE USTAWICZNE BLIŻEJ CIEBIE” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
 
Rekrutacja do udziału w projekcie jest prowadzona wśród mieszkańców gminy Michałowo,
woj. podlaskie, w wieku 25-64 lata zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia
ustawicznego w szkole policealnej na kierunkach: florysta, technik bezpieczeństwa i higieny
pracy, opiekunka środowiskowa i technik urządzeń audiowizualnych.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje jednoczesne spełnienie następujących kryteriów:
1. Kryterium grupy docelowej:, adres zamieszkania: gmina i miasto Michałowo, województwo podlaskie; osoby w wieku 25 – 64, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć kształcenia w formach szkolnych.
2. Kryterium statusu uczestnika: w projekcie zagwarantujemy udział kobietom(co
najmniej 49 uczestniczek), zgodnie z polityką równości dostęp do projektu będą
miały również osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze, ponadto w projekcie wezmą
udział osoby bezrobotne, osoby zatrudnione w tym rolnicy i ich domownicy, oraz
mężczyźni.
3. Kryterium dodatkowe:
- kobiety- 4 pkt.
-odległe miejsce zamieszkania(zwłaszcza obszary wiejskie)- 4 pkt.
- niepełnosprawność – 3pkt.
-osoby powyżej 45 r. życia- 3 pkt.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Kolejność zgłoszeń.

WAŻNE TERMINY:

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01 czerwca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. na wszystkich kierunkach.

W przypadku wyczerpania limitu dostępnych miejsc, realizator projektu:,, Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie” zastrzega możliwość wcześniejszego zawieszenia rekrutacji, pod warunkiem upowszechnienia informacji na ten temat na stronie internetowej projektu :
www.ckubialystok.pl/michalowo, oraz na www.gokmichalowo.pl , www.spmichalowo.pl na 2 tygodnie przed terminem wcześniejszego zakończenia naboru.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” oraz wypełnienie i złożenie w Szkole Podstawowej w Michałowie( ul Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo, osoba odpowiedzialna- pani Dorota Ostaszewska tel. 85 718 95 15) lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie ,( ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo, siedziba GOK w Michałowie przeniesiona jest do końca roku na ul.Fabryczna 2,16-050 Michałowo- osoba odpowiedzialna- pani Barbara Klimowicz tel. 85 71890 19) bądź w Biurze Projektu  (Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Żabia 5, 15 - 448 Białystok, tel/fax 85 8749538, strona projektu: www.ckubialystok.pl/michalowo , Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )wszystkich wymaganych dokumentów .

Niezbędne dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 1a lub 1b),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jego odpis za poświadczeniem,
• 3 zdjęcia,
• ksero dowodu osobistego,
• zaświadczenie lekarskie.(skierowanie wydawane będzie w trakcie rekrutacji).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą pocztową. Ponadto lista uczestników i lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu: www.ckubialystok.pl/michalowo, oraz na www.gokmichalowo.pl , www.spmichalowo.pl .

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela:
1. Biuro Projektu:
Centrum Kształcenia ustawicznego w Białymstoku
15-448 Białystok, ul. Żabia 5
tel/fax 85 8749538, tel. kom.: 663 347 345
2. Szkoła Podstawowa w Michałowie:
ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo
Dorota Ostaszewska tel. 85 71895 15
3. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie:
ul. Fabryczna 2,16-050 Michałowo
Barbara Klimowicz tel. 85 7189515

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu:" Kształcenie Ustawiczne bliżej Ciebie" zostanie zakończona w dniu 20.08.2010r.

 

Materiały rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Załącznik 1a
Załacznik 1b


 
 
Top!
Top!