Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Kszta販enie Ustawiczne     bli瞠j Ciebie arrow Aktualno軼i
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Aktualno軼i Email
 
Image
 
 
 

 

Zako鎍zenie realizacji projektu
"Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie"

 
30 wrze郾ia 2012r. zako鎍zy豉 si realizacja 30 miesi璚znego (01.04.2010r.-30.09.2012r.)  projektu "Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie' wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu spo貫cznego w ramach którego 87 uczestników z gminy Micha這wo kszta販i這 si w Szkole Policealnej nr 5 dla Doros造ch w Bia造mstoku na kierunkach: opiekunka 鈔odowiskowa, technik bezpiecze雟twa i higieny pracy, florysta.
 
Wszystkim uczestnikom, pracownikom projektu  i Instytucjom wspieraj帷ym realizacj projektu serdecznie dzi瘯ujemy za udzia w dzia豉niach projektowych oraz 篡czymy dalszych sukcesów i powodzenia w 篡ciu zawodowym i osobistym.
 
Dyrektor Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku
                                                              oraz Zespó Zarz康zaj帷y Projektem

 
 

 

Konferencja Upowszechniaj帷a rezultaty projektu


Szanowni Pa雟two informujemy, i  we wtorek 25 wrze郾ia 2012r. o godz. 16:30 w Gminnym O鈔odku Kultury  w Micha這wie przy ul. Bia這stockiej 19  odb璠zie si Konferencja Upowszechniaj帷a rezultaty projektu "Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie",
na któr serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu .
Zespó zarz康zaj帷y projektem.
 

 
UWAGA!!!

Szanowni Pa雟two otrzymali鄉y ju wyniki z egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe- kierunek Florysta, Opiekunka 鈔odowiskowa . Prosimy o odbiór dyplomów potwierdzaj帷ych kwalifikacje zawodowe w sekretariacie CKU. Kontakt z biurem projektu : tel. 783 768 505.

Zespó projektowy  

UWAGA!!! ZMIANA GODZINY ZAKO哸ZENIA ROKU SZKOLNEGO
 
ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 FLORYSTA
 
 Szanowni Pa雟two, informujemy, i uroczyste zako鎍zenie roku szkolnego 2011/2012  odb璠zie si
w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku w dniu 15 czerwca 2012r. o godz. 16:00
.
 
Wyjazd spod Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godz. 15:15
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich s逝chaczy kierunku florysta. 
 

Egzamin zawodowy OPIEKUNKA 吐ODOWISKOWA
termin czerwiec 2012

 Etap praktyczny

 
19.06.2012 o godzinie 9:00 w nast瘼uj帷ych lokalizacjach:

Szko豉 podstawowa nr 26 ul. Radzymi雟ka 11
zawody:  technik rolnik, technik bezpiecze雟twa i higieny pracy, technik mechanik, technik technologii 篡wno軼i, opiekunka 鈔odowiskowa
wykaz przyborów dozwolonych na etapie praktycznym: czarny d逝gopis, kalkulator, oówek, linijka, gumka

na egzaminy nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 8:30

Egzamin zawodowy FLORYSTA
termin czerwiec 2012

Etap pisemny we wszystkich zawodach odb璠zie si 18.06.2012 o godzinie 12:00 w nast瘼uj帷ych lokalizacjach

Zespó Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5, ul. Wierzbowa 7 (sala gimnastyczna) 
zawody: florysta, technik prac biurowych

na egzaminy nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 11:20
Uwagi dotycz帷e etapu pisemnego!!! 
Na etap pisemny egzaminu zawodowego nale篡 ze sob zabra czarny d逝gopis i dowód osobisty, wszystkie inne rzeczy pozostawiacie Pa雟two poza sal egzaminacyjn.
 

Wyjazd autokary spod SP Micha這wo!!!

PONIEDZIAΒK 18.06.2012r. godz.10:15
Etap praktyczny
 
19.06.2012 o godzinie 9:00 w nast瘼uj帷ych lokalizacjach:

Zespó Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5, ul. Wierzbowa 7
florysta
 wykaz przyborów dozwolonych na etapie praktycznym: czarny d逝gopis, kalkulator, oówek, linijka, gumka 
na egzaminy nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 8:30

Wyjazd autokary spod SP Micha這wo!!!

WTOREK 19.06.2012r. godz.7:15


UWAGA !!

Informacje dotycz帷e zjazdu 8 (11-13.05.2012r.)

12.05.2012 Sobota:
Zaj璚ia lekcyjne i standaryzacja egzaminu pisemnego odb璠 sie w godz. 8:00-12:30 w VIII LO ul. Wierzbowa sala nr 307.

 Wyjazd spod SP w Micha這wie godz. 7:00.

Na standaryzacj przywozimy ze sob obowi您kowo DOWODY OSOBISTE.

13.05.2012 Niedziela:

W czasie zaj耩 ze specjalizacji odb璠zie si 獞iczeniowo egzamin próbny z cz窷ci praktycznej- projekt.

Analiza i wyniki zostan opracowane i omówione przez Pani Ew Czersk (nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia dodatkowe powtórzeniowe).


Florysta- Zaj璚ia powtórzeniowe   maj 2012r.

 S逝chaczki semestru Florysta informujemy i zosta造 ustalone terminy zaj耩 powtórzeniowych przygotowuj帷ych do egzaminu zawodowego z Pani Ew Czersk. Zaj璚ia odb璠 si w Szkole Podstawowej w Micha這wie w nast瘼uj帷ych terminach:
-16.05.2012r. w godz. 16:00-20:00
-23.05.2012r. w godz. 16:00-20:00 
-30.05.2012r. w godz. 16:00-20:00 
Serdecznie zapraszamy.
Zespó projektowy

Florysta

S逝chaczom/kom semestru Florysta przypominamy 瞠 w sobot 12 maja 2012r.  wyje盥瘸j na standaryzacje egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe. Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:00.  Po standaryzacji  w budynku Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku sala nr 2 odb璠 si zaj璚ia praktyczne gr.2.


 

 Florysta- Zaj璚ia powtórzeniowe  25.04.2012r.

 S逝chaczkom semestru Florysta przypominamy ,瞠  25 kwietnia 2012r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Micha這wie odb璠 si zaj璚ia powtórzeniowe przygotowuj帷e do egzaminu zawodowego z Pani Ew Czersk.
Zespó projektowy

 Radosnych wit Zmartwychwstania Paskiego oraz Bogosawiestwa Boego.

Niech Zmartwychwstay Chrystus obudzi w nas to, co upione, oywi to, co jeszcze martwe i niech wiato Jego sowa prowadzi nas przez ycie w radoci i pokoju.

yczy Dyrekcja Centrum Kszta販enia Ustawicznego i Zespó Zarz康zaj帷y projektem Strona tytu這wa pracy kontrolnej-rok szkolny 2011/2012, sem. IV

 


 UWAGA!!!

Szanowni Pa雟two otrzymali鄉y ju wyniki z egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe- kierunek Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy. Prosimy o kontakt z biurem projektu : tel. 85 874 95 38.

Zespó projektowy

Harmonogram zjazdów

 projekt  „Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie”
Semestr: czwarty, rok szkolny: 2011/2012
 
ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
 
 Szanowni Pa雟two, informujemy, i uroczyste zako鎍zenie roku szkolnego 2011/2012  odb璠zie si w dniu
13 stycznia 2012r. o godz. 17:30
w Szkole Podstawowej im. W豉dys豉wa Syrokomli w Micha這wie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich s逝chaczy kierunku technik bezpiecze雟twa i higieny pracy.

 

Egzamin zawodowy termin zima 2011


Etap pisemny we wszystkich zawodach odb璠zie si 17.01.2012 o godzinie 12:00 w nast瘼uj帷ych lokalizacjach

Zespó Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5, ul. Wierzbowa 7
zawody: technik bezpiecze雟twa i higieny pracy - semestry projektowe z Micha這wa

na egzaminy nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 11:30
 

Wyjazd autokary spod SP Micha這wo!!!

wtorek 17.01.2012r. godz.10:00Etap praktyczny we wszystkich zawodach odb璠zie si 18.01.2012 o godzinie 9:00 w nast瘼uj帷ych lokalizacjach.


Zespó Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5, ul. Wierzbowa 7
technik bezpiecze雟twa i higieny pracy - semestry projektowe z Micha這wa

na egzaminy nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 8:30
 

Wyjazd autokary spod SP Micha這wo!!!

鈔oda 18.01.2012r. godz. 7:00


 

 UWAGA!!!

S逝chacze kierunku technik bezpiecze雟twa i higieny pracy

Informujemy i zaj璚ia powtórzeniowe przygotowuj帷e do egzaminu zewn皻rznego prowadzone przez Pani Gra篡n Ozorowsk odb璠 si w Szkole Podstawowej w Micha這wie w dniach :
- 鈔oda 11 stycznia 2012r. o godz. 15:30 do 20:15
-niedziela 15 stycznia 2012r. o godz.  8:45-14:00
 

 

 Egzamin zawodowy czerwiec 2012

 

S逝chacze Szko造 Policealnej nr 5 dla Doros造ch semestrów ko鎍z帷ych nauk w czerwcu 2012 roku, którzy chc przyst徙i do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2012 roku powinni w terminie do 20 grudnia 2011 roku  z這篡 deklaracj pisemn dotycz帷 przyst徙ienia do egzaminu odpowiednio w zawodzie, w którym si kszta販i lub w zawodzie, w którym uko鎍zone zosta這 kszta販enie. Deklaracje mo積a z這篡 w dniu 10.12.2011r na ostatnim zje寮zie w Micha這wie  lub w sekretariacie Centrum Kszta販enia Ustawicznego osobi軼ie.

 

 Wykaz semestrów ko鎍z帷ych szko喚 w czerwcu 2012:

 

 2SP3iM - Florysta 347[09]

Deklaracja do pobrania.

 
Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy

S逝chaczom/kom semestru Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy przypominamy 瞠 w sobot 22 pa寮ziernika 2011r. o godzinie 7:30 wyje盥瘸j na standaryzacje egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe. Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:15.  Po standaryzacji s逝chacze/ki wracaj na zaj璚ia lekcyjne do SP w Micha這wie.
Standaryzacja odbywa si w budynku Zespo逝 Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5 w Bia造mstoku,
ul. Wierzbowa 7.

 

 

Egzamin zawodowy stycze 2012

S逝chacze Szko造 Policealnej nr 5 dla Doros造ch semestrów ko鎍z帷ych nauk w styczniu 2012 roku, którzy chc przyst徙i do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe w styczniu 2012 roku powinni w terminie do 20 wrze郾ia 2011 roku  z這篡 deklaracj pisemn dotycz帷 przyst徙ienia do egzaminu odpowiednio w zawodzie, w którym si kszta販i lub w zawodzie, w którym uko鎍zone zosta這 kszta販enie. Deklaracje nale篡 z這篡 w sekretariacie Centrum Kszta販enia Ustawicznego osobi軼ie.

Wykaz semestrów ko鎍z帷ych:

2SP3D, 2SP3DM1, 2SP3DM2 -technik bezpiecze雟twa i higieny pracy 315[01]

                 2SP4E-technik prac biurowych 419[01]
2SP4H-technik rolnik 321[05]

                                              2SP4O-technik cyfrowych procesów graficznych 311[51]

Deklaracja do pobrania.


 Legitymacje sem. III Technik BHP, Florysta

Szanowni Pa雟two prosimy wszystkich uczestników projektu o przekazanie w dniu 10.09.2011r. legitymacji szkolnych w celu przed逝瞠nia ich terminu wa積o軼i. Legitymacje b璠 zbierane w godz.. 10:00- 12:00.
Magdalena ζniewska- asystent projektu "Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie"


Seminarium podsumowuj帷e praktyki zawodowe-Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy

Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy
Informujemy, i  w pi徠ek 16 wrze郾ia 2011r. o godz. 16:00 w Gospodzie WIM  w Micha這wie przy ul. Bia這stockiej 20A  odb璠zie si Seminarium podsumowuj帷e praktyki zawodowe kierunku Technik bezpiecze雟twa i higieny pracy .
Wszystkich zaproszonych go軼i serdecznie zapraszamy.
Zespó zarz康zaj帷y projektem.

 UWAGA!!!

Szanowni Pa雟two otrzymali鄉y ju wyniki z egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe- kierunek Opiekunka 鈔odowiskowa.Prosimy o kontakt z biurem projektu : tel. 85 874 95 38.

Zespó projektowy


 
 projekt  „Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie”
Semestr: trzeci, rok szkolny: 2011/2012
 

 
Uwaga
Informujemy, i w dniach od 11 czerwca 2011r do 15 czerwca 2011r.Biuro Projektu "Kszta販eni Ustawiczne bli瞠j Ciebie" jest nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy
Zespó projektowy

Seminarium podsumowuj帷e praktyki zawodowe

Opiekunka 鈔odowiskowa
Przypominamy, i  w sobot 11 czerwca 2011r. o godz. 15:00 w Gospodzie WIM  w Micha這wie przy ul. Bia這stockiej 20A  odb璠zie si Seminarum podsumowuj帷e praktyki zawodowe kierunku Opiekunka 鈔odowiskowa .
Wszystkich zaproszonych go軼i serdecznie zapraszamy.
Zespó zarz康zaj帷y projektem.

Egzamin zawodowy 13.06.2011r. i 14.06.2011r.

Opiekunka 鈔odowiskowa.

Egzamin zawodowy w sesji letniej 2011 odb璠zie si:

etap pisemny - 13.06.2011 o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy Radzymi雟kiej w sali gimnastycznej zdaj nast瘼uj帷e zawody: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK TECHNOLOGII 玆WNO列I, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK INFORMATYK, OPIEKUNKA 吐ODOWISKOWA.

na etap pisemny nale篡 si stawi najpó幡iej o 11:20,  prosz zabra d逝gopis pisz帷y czarnym kolorem oraz dowód osobisty, na sal nie mo積a wnosi 瘸dnych urz康ze telekomunikacyjnych (wszystkie tego typu urz康zenia zostawiamy przed sal),

 etap praktyczny - 14.06.2011 o godzinie 9:00 w Zespole Szkó Ogólnokszta販帷ych nr 5 przy ulicy Wierzbowej 7 w sali gimnastycznej dla kierunków TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK BHP, OPIEKUNKA 吐ODOWISKOWA

na etap praktyczny nale篡 si stawi najpó幡iej o godzinie 8:30, nale篡 zabra d逝gopis pisz帷y kolorem czarnym oraz dowód osobisty i dodatkowo kalkulator, linijk, oówek i gumk, na sal nie mo積a wnosi 瘸dnych urz康ze telekomunikacyjnych (wszystkie tego typu urz康zenia zostawiamy przed sal).

Poni瞠j zamieszczono informacj dla zdaj帷ego z któr prosz koniecznie si zapozna przed egzaminem INFORMACJA DLA ZDAJ。EGO

Wykaz przyborów jakie nale篡 ze sob zabra na etap praktyczny w poszczególnych zawodach:

 opiekunka 鈔odowiskowa - oówek, gumka, linijka.

Wyjazd autokary spod SP Micha這wo!!!

poniedzia貫k 13.06.2011r. godz.10:00

wtorek 14.06.2011r. godz. 7:00


 
 Opiekunka 鈔odowiskowa- Zaj璚ia powtórzeniowe  05.06.2011r.
 S逝chaczom/kom semestru Opiekunka 鈔odowiskowa przypominamy ,瞠  5 czerwca 2011r. o godzinie 7:15 wyje盥瘸j na egzamin z przedmiotu Pracownia kompleksowej opieki. Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:00.  Po egzaminie w budynku Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku  w sali nr 2 odb璠 si zaj璚ia powtórzeniowe przygotowuj帷e do egzaminu czerwcowego.
 Prosz o z這瞠nie w tym samym dniu  dla Pani Ireny Daligi indeksów w celu zaliczenia semestru. Przed zdaniem  indeksy musz mie uzupe軟ione WSZYSTKIE wpisy.

 
Florystki
S逝chaczom/kom semestru Florysta przypominamy, 瞠 w sobot 28 maja 2011r. o godzinie 8:00 wyje盥瘸j na ostatnie zaj璚ia praktyczne do Centrum Kszta販enia Ustawicznego.Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:45.

 
Opiekunka 鈔odowiskowa
S逝chaczom/kom semestru Opiekunka 鈔odowiskowa przypominamy 瞠 w sobot 7 maja 2011r. o godzinie 7:45 wyje盥瘸j na standaryzacje egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe. Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:30.  Po standaryzacji  w budynku Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku sala nr 1 odb璠 si zaj璚ia powtórzeniowe przygotowuj帷e do egzaminu czerwcowego.

 
Uczestnicy projektu "Kszta販eni Ustawiczne bli瞠j Ciebie"- Opiekunka 鈔odowiskowa

W dniu 7 maja 2011 roku odb璠zie si standaryzacja egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe w sali gimnastycznej w Zespole Szkó Ogólnokszta販帷ych przy ul. Wierzbowej 7. Standaryzacja jest przeprowadzana przez Okr璕ow Komisj Egzaminacyjn w υm篡 i pozwoli Pa雟twu na sprawdzenie si przed faktycznym egzaminem czerwcowym. Poniewa standaryzacja odbywa si w ramach zaj耩 edukacyjnych obecno嗆 Pa雟twa jest obowi您kowa.


 
 Uwaga
Informujemy, i w dniu 1.04.2011r. Biuro Projektu "Kszta販eni Ustawiczne bli瞠j Ciebie" jest nieczynne. 
Za utrudnienia przepraszamy
Zespó projektowy

 

 Prace kontrolne

 Prace kontrolne powinny by z這穎ne bezpo鈔ednio  do  nauczyciela przedmiotu lub do Pani Magdaleny ζniewskiej - asystenta projektu.Ostateczny termin  oddania prac kontrolnych dla semestrów z ka盥ego przedmiotu up造wa:
- opiekunka 鈔odowiskowa-  30 kwietnia 2011r. 
-technik bhp, folrysta- 15 maja 2011r. 

 Uwaga  FLORYSTKI

Prosz o z這瞠nie w dniu 18.02.2011r.  dla Pani Magdaleny ζniewskiej indeksów w celu zaliczenia semestru. Przed zdaniem  indeksy musz mie uzupe軟ione WSZYSTKIE wpisy.


 
HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Projekt „Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie”
Semestr: drugi, rok szkolny: 2010/2011


S逝chaczom pierwszych semestrów Technika BHP przypominamy 瞠 w sobot 4 grudnia 2010r.
o godzinie 7:40 wyje盥瘸j na wycieczk w ramach zaj耩 praktycznych z Pani Ania Oksztulsk.
Zbiórka przed budynkiem Szko造 Podstawowej w Micha這wie o godzinie 7:30.


 Prace semestralne powinny by z這穎ne bezpo鈔ednio  do  nauczyciela przedmiotu lub do pani Renaty Ostapczuk-specjalisty ds. kszta販enia formalnego. Ostateczny termin  oddania prac semestralnych

z ka盥ego przedmiotu up造wa  dnia 06.12.2010r. 


 Strona tytu這wa pracy kontrolnej


Spotkanie otwieraj帷e projekt: "Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie" odb璠zie si dnia 14 wrze郾ia 2010 r. (wtorek) o godzinie 15:00
w Szkole Podstawowej w Micha這wie przy ul. Sienkiewicza 21. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy.

  Terminy zjazdów w semestrze zimowy1m 2010/201 dla kierunków: Florysta, Technik BHP, Opiekunka 鈔odowiskowa:

- 14.09.2010r. - 17:00 - 20:05 (wtorek, po spotkaniu otwieraj帷ym projekt)

- 18-19.09.2010r.

- 02-03.10.2010r.

- 09-10.10.2010r.

- 23-24.10.2010r.

- 06-07.11-2010r.

- 20-21.11.2010r.

- 04-05.12.2010r.

- 18-19.12.2010r.


Pierwszy zjazd odb璠zie si 18-19.09.2010 r., kolejne terminy zjazdów b璠 podane do 10.09.2010 r.


Lista osób zakwalifikowanych do udzia逝 w projekcie "Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie "

 Lista osób zakwalifikowanych do udzi逝 w projekcie KUbC


Uprzejmie informujemy, 瞠 rekrutacja uczestników do projektu:" Kszta販enie Ustawiczne bli瞠j Ciebie"
zostanie zako鎍zona w dniu 20.08.2010r.

 


 
UWAGA! Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostan og這szone dnia 23.08.2010 r. na stronach internetowych: projektu, SP w Micha這wie oraz GOK w Micha這wie.
 
UWAGA! Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu zobowi您ane s do z這瞠nia do dnia 03.09.2010 r. za鈍iadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskaza do podj璚ia nauki w szkole policealnej w wybranym zawodzie. Skierowania na badania b璠 do pobrania od 24.08.2010 r. w GOK w Micha這wie i w biurze projektu w Bia造mstoku, ul. 畝bia 5 pokój numer 2 
 
 
 
 
Top!
Top!