Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Informacje dla s逝chaczy arrow Egzamin maturalny 2018/2019
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Egzamin maturalny 2018/2019 Email

 


 

Harmonogram_egzaminow_w_2019_r_E8_EG_EM.pdf

Deklaracja_nowa_formu豉.pdf

Deklaracja_stara_formu豉.pdf

Komunikat_o_przyborach.pdf


 

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJ。YCH, KTÓRZY PRZYST·I DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJ 名IADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANIC

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymaga okre郵onych w podstawie programowej kszta販enia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spe軟ia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ci庵u roku, w okresie od maja do wrze郾ia, w terminach gównym, dodatkowym i poprawkowym, okre郵onych w komunikacie o harmonogramie.

3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowi您kowych oraz przedmiotów dodatkowych i sk豉da si z cz窷ci ustnej oraz z cz窷ci pisemnej.

4. Egzamin maturalny w cz窷ci pisemnej z przedmiotów obowi您kowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania okre郵one w podstawie programowej kszta販enia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w cz窷ci ustnej z przedmiotów obowi您kowych nie okre郵a si poziomu egzaminu.

5. Egzamin maturalny w cz窷ci pisemnej z przedmiotów dodatkowych

– z wyj徠kiem j瞛yków obcych nowo篡tnych (por. pkt 2.1.6.)

– jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje  wymagania okre郵one w podstawie programowej kszta販enia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w cz窷ci ustnej z przedmiotów dodatkowych nie okre郵a si poziomu egzaminu (za wyj徠kiem j瞛yków obcych nowo篡tnych

– por. pkt 2.1.11.).

6. Egzamin maturalny w cz窷ci pisemnej z j瞛yka obcego nowo篡tnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie:

a. rozszerzonym i obejmuje wymagania okre郵one w podstawie programowej kszta販enia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo

b. dwuj瞛ycznym i obejmuje wymagania okre郵one w podstawie programowej kszta販enia ogólnego dla oddziaów dwuj瞛ycznych.


Absolwent, przyst瘼uj帷 do egzaminu maturalnego, zdaje obowi您kowo:

7.1. w cz窷ci ustnej – egzaminy, dla których nie okre郵a si poziomu, z nast瘼uj帷ych przedmiotów:

a. j瞛yk polski
b. j瞛yk obcy nowo篡tny wybrany spo鈔ód j瞛yków: angielskiego, francuskiego, hiszpa雟kiego, niemieckiego, rosyjskiego i w這skiego
c. j瞛yk mniejszo軼i narodowej, je瞠li by uczniem/jest absolwentem szko造 lub oddzia逝 z j瞛ykiem nauczania danej mniejszo軼i narodowej;

ucze/absolwent szko造 lub oddzia逝 z nauczaniem j瞛yka danej mniejszo軼i narodowej nie mo瞠 wybra j瞛yka danej mniejszo軼i narodowej na egzaminie maturalnym z j瞛yka obcego nowo篡tnego jako przedmiotu obowi您kowego;

7.2. w cz窷ci pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z nast瘼uj帷ych przedmiotów:

a. j瞛yk polski
b. matematyka
c. j瞛yk obcy nowo篡tny (ten sam, który zdaje w cz窷ci ustnej)
d. j瞛yk mniejszo軼i narodowej, je瞠li by uczniem/jest absolwentem szko造 lub oddzia逝 z j瞛ykiem nauczania danej mniejszo軼i narodowej;

ucze/absolwent szko造 lub oddzia逝 z nauczaniem j瞛yka danej mniejszo軼i narodowej nie mo瞠 wybra j瞛yka danej mniejszo軼i narodowej na egzaminie maturalnym z j瞛yka obcego nowo篡tnego jako przedmiotu obowi您kowego;

7.3. w cz窷ci pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku j瞛yka obcego nowo篡tnego – na poziomie rozszerzonym albo dwuj瞛ycznym. Wyboru dokonuje spo鈔ód nast瘼uj帷ych przedmiotów:
a.    biologia
b.    chemia
c.    filozofia
d.    fizyka
e.    geografia
f.    historia
g.    historia muzyki
h.    historia sztuki
i.    informatyka
j.    j瞛yk 豉ci雟ki i kultura antyczna
k.    j瞛yk mniejszo軼i etnicznej (j瞛yk 貫mkowski)
l.    j瞛yk  mniejszo軼i  narodowej  (wybór  spo鈔ód  nast瘼uj帷ych  j瞛yków:  bia這ruski,  litewski, niemiecki, ukrai雟ki)
m.    j瞛yk  obcy  nowo篡tny  (wybór  spo鈔ód  nast瘼uj帷ych  j瞛yków:  angielski,  francuski, hiszpa雟ki, niemiecki, rosyjski, w這ski)
n.    j瞛yk polski
o.    j瞛yk regionalny (j瞛yk kaszubski)
p.    matematyka
q.    wiedza o spo貫cze雟twie

WA烤E TERMINY – DEKLARACJE MATURALNE.

  • Do 30 wrze郾ia 2018 r. wst瘼n deklaracj przyst徙ienia do egzaminu maturalnego s zobowi您ani z這篡 do dyrektora macierzystej szko造 uczniowie, którzy zamierzaj przyst徙i do egzaminu maturalnego bezpo鈔ednio po uko鎍zeniu szko造 w 2018 r. (za陰cznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018).
    Je瞠li w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2017/2018 plany egzaminacyjne ucznia ulegn zmianie – mo積a je zg這si do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej deklaracji.
  • Do 7 lutego 2019 r. deklaracj przyst徙ienia do egzaminu maturalnego s zobowi您ani z這篡 do dyrektora macierzystej szko造 absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016. Osoby te mog równie z這篡 deklaracj wst瘼n do 30 wrze郾ia 2017 r. (za陰cznik 1a_N).
  • Do 31 grudnia 2018 r. deklaracj przyst徙ienia do egzaminu maturalnego s zobowi您ani z這篡 do dyrektora macierzystej szko造 absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016, którzy zamierzaj ubiega si o mo磧iwo嗆 przyst徙ienia do egzaminu maturalnego w innej szkole ni szko豉, któr uko鎍zyli, wskazanej przez dyrektora OKE (za陰cznik 1a_N i za陰cznik 2).
  • Do 31 grudnia 2018 r. deklaracj przyst徙ienia do egzaminu maturalnego s zobowi您ani z這篡 do dyrektora OKE:

•    absolwenci, którzy uko鎍zyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz technikum w roku szkolnym 2015/2016, ale ich szko豉 zosta豉 zlikwidowana lub przekszta販ona (za陰cznik 1b_N)
•    osoby posiadaj帷e 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造 uzyskane za granic (za陰cznik 1b_N)
•    absolwenci ponadpodstawowej szko造 鈔edniej, którzy nie posiadaj 鈍iadectwa dojrza這軼i (za陰cznik 1b_N)
•    absolwenci ponadpodstawowej szko造 鈔edniej, którzy posiadaj 鈍iadectwo dojrza這軼i (matura sprzed 2005 r.) (za陰cznik 1c_N).

Osoba sk豉daj帷a deklaracj wst瘼n i/lub ostateczn otrzymuje od dyrektora szko造 ‎jej kopi z potwierdzeniem przyj璚ia.

Do pobrania:
Deklaracja nowa formu豉
Deklaracja stara formu豉

Op豉ty za egzamin maturalny.

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z ka盥ego przedmiotu obowi您kowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w cz窷ci ustnej, jak i w cz窷ci pisemnej, jest odp豉tny dla absolwentów, którzy

1)   po raz trzeci i kolejny przyst瘼uj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowi您kowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
2)   przyst瘼uj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zg豉szali w deklaracji maturalnej, ale nie przyst徙ili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Op豉t nale篡 wnie嗆 na konto Okr璕owej Komisji Egzaminacyjnej w υm篡.

Przydatne linki:
Informatory maturalne

 

 
 
Top!
Top!