Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Pod patronatem CKU arrow II Edycja Miejskiego Konkursu Fotograficznego - rozstrzygni皻a!
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

II Edycja Miejskiego Konkursu Fotograficznego - rozstrzygni皻a! Email

Image

 

Regulamin
II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego

pod has貫m

 

 

,,Uczymy si przez ca貫 篡cie
- utrwalaj帷 郵ady przesz這軼i Bia貫gostoku”

 

organizowanego przez

Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku

pod honorowym patronatem

Podlaskiego Kuratora O鈍iaty
i
Prezydenta Miasta Bia貫gostoku


Image


Og這szenie wyników II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego
zorganizowanego pod has貫m
„Uczymy si przez ca貫 篡cie – utrwalaj帷 郵ady przesz這軼i Bia貫gostoku”


W dniu 08.04.2010r. w siedzibie Organizatora konkursu - w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku Komisja Konkursowa w sk豉dzie:

 • Przewodnicz帷y – Pan Marek Dolecki (Cz這nek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, instruktor i nauczyciel fotografii, fotoreporter prasowy, wieloletni prezes Bia這stockiego Towarzystwa Fotograficznego)
 • Zast瘼ca przewodnicz帷ego – Pan Ryszard Zi璚kowski (Artysta Fotografik Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, dzia豉cz ruchu fotograficznego, sekretarz Bia這stockiego Towarzystwa Fotograficznego, cz這nek Wroc豉wskiego Towarzystwa Fotograficznego, vice-prezes Pó軟ocno-Wschodniego Okr璕u Zwi您ku Polskich Fotografików Przyrodniczych, od 1997r. Cz這nek Rzeczywisty i Delegat na obszar pó軟ocno-wschodniej Polski Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, posiada mi璠zynarodowy tytu AFIAP)
 • Sekretarz – Pani Maria Jolanta Korzeniecka (Zast瘼ca Dyrektora Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku)
 • Cz這nek komisji – Pan Eugeniusz Mróczy雟ki (przedstawiciel Podlaskiego Kuratora O鈍iaty w Bia造mstoku)
 • Cz這nek Komisji – Pan Dariusz Wo這wicz (przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz璠u Miejskiego w Bia造mstoku)
 • Cz這nek Komisji - Pani Bo瞠na Barbara Krasnod瑿ska (Dyrektor Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku)
 • Cz這nek komisji – Pan Rafa Micha這wski (Zast瘼ca Dyrektora Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku)

 

dokona豉 wyboru i oceny zg這szonych prac spe軟iaj帷ych kryteria formalne zgodnie z tre軼i Regulaminu konkursu.

W kategorii I szkó gimnazjalnych zwyci篹yli uczniowie:

 • I miejsce – Mateusz 奸iwski (PG nr 19 Sportowe, ZS nr 5 w Bia造mstoku)
 • II miejsce – Anna Woszczenko (PG nr 8 w Bia造mstoku)
 • III miejsce – Liliana Zielonka (Zespó Szkó Integracyjnych nr 1 w Bia造mstoku)

 

 

W kategorii II szkó ponadgimnazjalnych zwyci篹yli uczniowie:

 • I miejsce – Izabela W這darczyk (VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Bia造mstoku)
 • II miejsce – Andrzej Kierzkowski (IV LO im. C. K. Norwida w Bia造mstoku)
 • III miejsce – Justyna Pawluczuk (Zespó Szkó Technicznych i Ogólnokszta販帷ych z Oddzia豉mi Integracyjnymi im. Stanis豉wa Staszica w Bia造mstoku)

 

Uroczyste wr璚zenie nagród nast徙i w dniu 20 kwietnia 2010r. o godz. 17.00 w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku, ul. 畝bia 5.

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na uroczysto嗆 rozdania nagród.

Serdecznie gratulujemy zwyci瞛com!

Wszystkim uczestnikom dzi瘯ujemy za udzia w II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego i zapraszamy do udzia逝 w kolejnych!


Organizatorzy


Og這szenie

W zwi您ku z miejskimi uroczysto軼iami 瘸這bnymi Marsza趾a Krzysztofa Putry oraz Justyny Moniuszko w dn. 20 kwietnia 2010 roku uroczyste rozdanie nagród zwyci瞛com II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego przewidziane na ten dzie nie odb璠zie si.

Zwyci瞛ców oraz wszystkich uczestników II Edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego pod has貫m "Uczymy si przez ca貫 篡cie - utrwalaj帷 郵ady przesz這軼i Bia貫gostoku" zapraszamy na uroczysto嗆 rozdania nagród w dn. 11 maja 2010 roku o godz. 17.00 w siedzibie Organizatora konkursu - w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku, ul. 畝bia 5.

Organizatorzy 


Image
Pobierz kart zg這szenia§ 1. Postanowienia ogólne

1. Temat przewodni konkursu brzmi „Uczymy si przez ca貫 篡cie – utrwalaj帷 郵ady przesz這軼i Bia貫gostoku”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii ukazuj帷ych histori naszego miasta wpisan w jego zak徠ki, zabytki, kultur i najbli窺z okolic. Dzi瘯i temu uczestnik zdobywa mo磧iwo嗆 obserwacji i poznawania pi瘯nej i bogatej przesz這軼i swojej „ma貫j ojczyzny”, uzyskuje cenne informacje stanowi帷e 廝ód這 nieustannego uczenia si.

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku.


§ 2. Cele konkursu

 

1. Zapoznanie  z  histori Bia貫gostoku wpisan w jego zabytki, urokliwe zak徠ki oraz kultur materialn i duchow.

2. Rozwijanie poczucia to窺amo軼i lokalnej i przywi您ania do swojej „ma貫j ojczyzny”.

3. Mo磧iwo嗆 poznawania ró積ych sposobów uczenia si, zdobywania, selekcjonowania i przetwarzania informacji.

4. Ukazanie niekonwencjonalnej metody utrwalenia wiedzy o sobie i 鈍iecie za pomoc fotografii.

5. Kszta速owanie i rozwijanie wra磧iwo軼i artystycznej w鈔ód m這dzie篡 szkolnej.

6. Promowanie postaw twórczych.

§ 3. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Bia貫gostoku.

2. W konkursie mog bra udzia równie s逝chacze Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku.


§ 4. Zasady udzia逝 w konkursie

1. Udzia w konkursie jest bezp豉tny i ca趾owicie dobrowolny.

2. Uczestnik samodzielnie pokrywa koszt wywo豉nia zdj耩.

3. Prace oceniane b璠 w dwóch kategoriach:

- szko造 gimnazjalne
- szko造 ponadgimnazjalne

4. Uczestnik nadsy豉 pojedyncze fotografie w formacie 15cm x 21cm lub 21cm x 15cm realizuj帷e za這瞠nia tematyki konkursu.

5. Zdj璚ia powinny by pracami wykonanymi samodzielnie, które wcze郾iej nie by造 nagradzane, publikowane, b康 poddawane obróbce cyfrowej. Nie dopuszcza si prac zbiorowych.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest kompletne wype軟ienie Karty zg這szenia (formularz mo積a tak瞠 pobra ze strony internetowej CKU w Bia造mstoku pod adresem www.ckubialystok.pl w zak豉dce „Pod patronatem CKU”).

7. Uczestnik musi z這篡 stosowne o鈍iadczenie oraz wyrazi zgod na podanie danych osobowych w celu wy這nienia zwyci瞛cy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych wyra瘸 te zgod na opublikowanie jego pracy wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej CKU w Bia造mstoku.

8. Uczestnik zg豉szaj帷 prace do konkursu o鈍iadcza, 瞠 osoby znajduj帷e si na zdj璚iu wyra瘸j zgod na publikacj ich wizerunku w ramach konkursu.

§ 5. Termin nadsy豉nia prac

1. Fotografie wraz z wype軟ionym drukiem Karty zg這szenia nale篡 przes豉 w zamkni皻ych kopertach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” do dnia 16 marca 2010r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku

ul. 畝bia 5; 15-448 Bia造stok

lub indywidualnie dostarczy do Centrum Multimedialnego mieszcz帷ego si w siedzibie CKU.

2. Do ka盥ego zdj璚ia nale篡 do陰czy karteczk zawieraj帷 poni窺ze informacje, w taki sposób, by nie uszkodzi fotografii:

a) imi i nazwisko autora zdj璚ia,

b) tytu nadany fotografii, nawi您uj帷y bezpo鈔ednio do tematu konkursu,

c) krótki opis zdj璚ia (2-3 zdania) zawieraj帷y informacje o miejscu wykonania fotografii, interpretacji i sposobie uj璚ia tematu konkursu.

3. Je瞠li zdj璚ie zosta這 wykonane technik cyfrow – uczestnik dostarcza je równie na no郾iku.

4. Niekompletno嗆 zestawów konkursowych mo瞠 by przyczyn ich dyskwalifikacji.

5. Wyniki zostan og這szone 23 marca 2010 roku na stronie internetowej CKU w Bia造mstoku. Uroczyste wr璚zenie nagród - po陰czone z otwarciem wystawy nades豉nych prac - odb璠zie si 30 marca 2010 roku w siedzibie CKU w Bia造mstoku.

6. Laureaci zostan powiadomieni poczt lub telefonicznie.

7. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialno軼i za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia nieprawid這wo zabezpieczonych prac.

§ 6. Zasady oceny prac

1. Przy ocenie prac b璠zie brane pod uwag spe軟ienie nast瘼uj帷ych kryteriów:

 • W ocenie merytorycznej (stanowi帷ej 75% ogólnej punktacji):

 

1) Zgodno嗆 z tematem konkursu – zdj璚ie musi przedstawia, np. miejsca, budowle, zabytki, sceny z 篡cia lub elementy kultury duchowej zwi您ane z histori Bia貫gostoku.    

2) Oryginalne uj璚ie tematu.                                                                                                               

3) Indywidualna interpretacja tematu.

4) Walory estetyczne – zdj璚ie powinno zosta wykonane tak, aby odbiorca chcia dowiedzie si wi璚ej o przedstawionym obiekcie.

5) W豉軼iwy opis fotografii - trafny, kompletny i pouczaj帷y.                                                  
 • W ocenie technicznej (stanowi帷ej 25% ogólnej punktacji):

 

1) W豉軼iwa kompozycja obiektów na fotografii.
2) Zastosowanie wybranej zasady podzia逝 fotografowanych obiektów:
-  podzia normalny
-  z這ta proporcja
3) Poprawne o鈍ietlenie obiektów.
4) Jako嗆 fotografii – ostro嗆, zadowalaj帷y balans kolorów, kontrast, jasno嗆, brak przepale, szumów i innych czynników rozpraszaj帷ych.
5) Wykonanie zdj璚ia cyfrowego w rozdzielczo軼i co najmniej 5Mpx.

2. Werdykt jury jest ostateczny i niepodwa瘸lny.

§ 7. Nagrody i wyró積ienia

1. W konkursie zostan przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe dla autorów trzech najciekawszych prac w ka盥ej kategorii.

2. Jury ma prawo dokonania innego podzia逝 nagród z zachowaniem zasady rozdysponowania ca貫j ich puli.


§ 8. Prawa autorskie

1. Nades豉ne prace przechodz na w豉sno嗆 organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nades豉nych prac do celów promocyjnych placówki w dowolnej formie.

3. CKU w Bia造mstoku zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wyp豉cenia honorariów autorskich.

4. Prawa autorskie do fotografii, które b璠 wykorzystywane do promocji CKU w Bia造mstoku, pozostaj w豉sno軼i ich autorów. Z tego tytu逝 CKU w Bia造mstoku nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko CKU w Bia造mstoku roszcze przez osob trzeci ze wzgl璠u na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowi您uje si ponosi cywilno-prawn odpowiedzialno嗆 z tytu逝 wad prawnych wykonanych fotografii.


§ 9. Postanowienia ko鎍owe

1. CKU w Bia造mstoku zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub przed逝瞠nia terminu konkursu w przypadku wyst徙ienia przyczyn niezale積ych.

2. Osoby, które nie spe軟i wymogów okre郵onych w niniejszym Regulaminie lub podadz nieprawdziwe informacje, zostan automatycznie wy陰czone z konkursu.

3. Przyst徙ienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacj tre軼i niniejszego Regulaminu.

4. Dodatkowych informacji udzielaj pracownicy Centrum Multimedialnego CKU w Bia造mstoku pod nr. tel. 085 65 15 855 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach 9:00 – 15:00.

 
 
Top!
Top!