Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Konferencje arrow Seminarium już się odbyło. Początek drogi ku grupie wsparcia...
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Seminarium już się odbyło. Początek drogi ku grupie wsparcia... Email

 Seminarium już się odbyło. Początek drogi ku grupie wsparcia …

     W dniu 6 października 2009 roku w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego działającym przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się seminarium „Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery”. Celem przedsięwzięcia była integracja wszystkich instytucji, ich pracowników, rodziców, pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, ich drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery. Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.
Seminarium, które odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowano przy współpracy z: Miejskim Ośrodkiem  Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział w Białymstoku oraz Zespołem Szkół Integracyjnych Nr 1, Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolem Samorządowym Nr 26 Integracyjnym. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku:

Pani Lucja Orzechowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
                                               w Białymstoku

Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty:

Pan Ryszard Pszczółkowski - Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia
                                                 Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pani Jolanta Lenkiewicz Broda - Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pan Eugeniusz Mróczyński - Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Przedstawiciele Rady Miejskiej Białegostoku:

Pan Janusz Ryszard Kochan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku
Pan Marek Jan Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku
Pan Krzysztof Bil-Jaruzelski - Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Białegostoku Pan Andrzej Danieluk - Członek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Białegostoku
Pan Kazimierz Dudziński - Członek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Białegostoku
Pani Izabela Pietruczuk - Członek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Białegostoku
Pan Filip Tagil - Członek Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miejskiej Białegostoku

Przedstawiciel DEKiS:
 
Pan Jan Sebastianiuk – Przedstawiciel Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
                                        w Białymstoku

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Pan Zbigniew Wojciech Zwierz – Specjalista ds. Programów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
                                                     w Białymstoku

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku:

Pani Urszula Jaźwińska – Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie                                               Pracy      
 
Partnerzy zaproszeni do współpracy:

Maria Jolanta Ambrożej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
                                         wraz z Panią Justyną Soja-Sularz – Doradcą metodycznym
Pani Beata Józwowicz - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego w Białymstoku
Pani Grażyna Bogdańska – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej PFRON w Białymstoku
Pan Jarosław Czeropski  -  Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku
                                            wraz z Panią Aliną Papasz - Wicedyrektorem i
                                            Panią Moniką Gilewską – Pedagogiem
Pan Piotr Górski  - Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku
                              wraz z Panią Ewą Mieczejko – Nauczycielem i
                              Panią Małgorzatą Hus
– Pedagogiem
Pan Mariusz Pęza - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami
                                Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
                                wraz z Panią Dorotą Suchocką - Wicedyrektorem i
                                Panią Magdaleną Dec-Miękisz – Nauczycielem wspomagającym
 
Przedstawiciele Rodziców dzieci uczniów niepełnosprawnych:

Pani Danuta Oksztulska
Pani Iwona Masalska
Pan Marek Hyjek
Pani Krystyna Zielińska

Przedstawiciele Fundacji, Stowarzyszeń:

Pani Anna Krakowska – Przewodnicząca Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem                                         Mózgowym "Jasny Cel"
Pani Elżbieta Krysiewicz – Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku
Pani Ewa Kulion - Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych; Białostocki                                  Oddział Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
Pan Rafał Średziński – Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”

Dyrektorzy szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi wraz z Koordynatorami :


Pani Maria Pawełko - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II
                                   w Białymstoku wraz z Panią Agatą Cybulską – Pedagogiem i
                                   Panią Renatą Flis – Nauczycielem - bibliotekarzem
Pani Alicja Geniusz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku
                                  wraz z Panią Małgorzatą Kanclerz - Nauczycielem
Pan Lech Kozłowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku
                                   wraz z Panią Emilią Sawicką - Nauczycielem
Pan Leszek Kochanowski - Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku
                                            wraz z Panią Martą Urszulą Falkowską - Nauczycielem
Pan Bolesław Mariusz Korobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku
                                                        wraz z Panią Ewą Czyżewską – Pedagogiem
Pani  Elżbieta Sternicka – Przedstawicielka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

Pani Agnieszka Rzeszewska - Członek Prezydium Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Białymstoku
Pani Maria Mieszalska Goroszkiewicz - Prezes ZNP, Oddział w Białymstoku

Przedstawiciele mediów
 

         Bardzo ważnym elementem Seminarium było podpisanie przez Dyrektorów placówek edukacyjnych Miasta Białegostoku, Prezesów Stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji  oraz Rodziców 16 deklaracji przystąpienia do współpracy na rzecz stworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Duże zaangażowanie uczestników w merytoryczną dyskusję  końcową  pozwala mieć nadzieję na rychłe powstanie grupy wsparcia.

Lista chętnych do współpracy jest wciąż otwarta. Zapraszamy
 
Wszystkim uczestnikom Seminarium  serdecznie dziękujemy.
 
Beata Sańczyk
 Joanna Jastrzębska
 
 
 Image Image
 Image Image
 Image

 

 

 
  
 
 
Top!
Top!