Strona korzysta z plików cookies. Możesz okreœślić warunki przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia badań
Start arrow Leonardo da Vinci arrow Leonardo da Vinci - wymiana staży zagranicznych
 
 

Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Leonardo da Vinci - wymiana staży zagranicznych Email
Image 
 
 UWAGA SŁUCHACZE PIERWSZEGO I DRUGIEGO SEMESTRU NAUKI
w Policealnej Szkole nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku
o kierunku technik administracji, technik informatyk oraz technik prac biurowych

Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe w Plymouth w Anglii !!!


CKU Białystok rozpoczyna rekrutację na zawodowe staże zagraniczne w listopadzie 2009r.  w ramach programu LLP Leonardo da Vinci.

W projekcie uczestniczą: CKU Białystok oraz EuroPartnership Agency Ltd w Plymouth z Wielkiej Brytanii. Beneficjentami projektu będzie 15 słuchaczy kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik administracji oraz technik prac biurowych. Wyjadą oni na czterotygodniowe praktyki/staże połączone ze szkoleniem zawodowym w nowoczesnych zakładach i firmach branży informatycznej i reklamowej Wielkiej Brytanii. Celem programu jest umożliwienie naszym słuchaczom pracy na specjalistycznym sprzęcie oraz stworzenie dostępu do najnowocześniejszych technologii i urządzeń technicznych, a także w pracy biurowej - profesjonalnej obsługi klienta. Poznanie przez beneficjentów sposobu funkcjonowania firm zagranicznych przyczynić się powinno do wzrostu ich mobilności i aktywności na rynku pracy, stanowić też może dobry fundament do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu ma na celu podnieść kwalifikacje naszych słuchaczy, ale także przyczynić się do podwyższenia jakości prowadzonych w CKU zajęć. Ważne dla beneficjentów będzie również doskonalenie umiejętności językowych. Językiem projektu jest angielski – słuchacze będą mogli, zatem zwiększyć biegłość porozumiewania się w tym języku oraz rozwinąć rozumienie pojęć technicznych.

Program w całości obejmuje pokrycie kosztów ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia w miejscu docelowym !!!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażach prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i złożenie jej do Sekretariatu.


Najważniejsze terminy:

- czerwiec  2009 – zamieszczenie na stronie internetowej CKU wzoru ankiety zgłoszeniowej na staż,
- 14 wrzesień 2009 - ostateczny termin składania dokumentacji aplikacyjnej,
- 25 wrzesień 2009 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do programu.
- 30 września 2009 – podpisanie indywidualnych umów z każdym z beneficjentów,
- 01.11 – 29.11.2009 – rozpoczęcie staży.


Dokumenty aplikacyjne:


Warunki wyjazdu na praktykę w ramach programu Leonardo da Vinci:

- zaliczony 1 semestr nauki w szkole policealnej,
- dobre wyniki w nauce potwierdzone wykazem ocen,
- znajomość języka obcego umożliwiająca komunikację potwierdzona certyfikatem językowym  lub zaświadczeniem o znajomości języka angielskiego od nauczyciela przedmiotu.
 

Spotkanie osób wyjeżdżających do Anglii w ramach przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego wtorek godz. 18:00 sala nr. 2.
 
Lista zaklasyfikowanych osób na staże w Anglii


Warsztaty szkoleniowe skierowane do słuchaczy CKU -  prezentacja filmu z przebiegu staży słuchaczy Polcealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku w Anglii

Dnia 20 marca 2010r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla wszystkich chętnych słuchaczy CKU, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat staży zawodowych w Anglii, w których uczestniczyło 15 słuchaczy naszego Centrum.
Podczas spotkania przedstawione zostały zdjęcia oraz film z przebiegu staży w Plymouth, a sami uczestnicy staży opowiadali o swoich wrażeniach, przemyśleniach i dokonaniach podczas tych czterech tygodni.
Na zakończenie spotkania beneficjenci projektu odpowiadali na pytania słuchaczy. Wielu .z nich, wyraziło chęć uczestnictwa w projekcie, który być może w przyszłości uda nam się zrealizować.

Ewa Maria Chociej

Zakończenie realizacji projektu „Staże zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" – otrzymanie certyfikatów Europass Mobility
 
Dnia 31 marca 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Staże zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu słuchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjechało w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe staże/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a także dokument "Europass Mobility", który stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten został wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass - Mobilność jasno i dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą. Umożliwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegółowienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzięki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w nowym środowisku. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umożliwił im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  ułatwił ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a także zachęcił ich do współpracy i otwartości. Jedna z osób otrzymała propozycję dalszej pracy w firmie, kilka osób przekonało się, iż najlepiej czują się w kraju i że właśnie tutaj jest ich miejsce. Każde doświadczenie dnia codziennego było nowym wyzwaniem, każdy dzień przynosił nieoczekiwane rozwiązania i zadania do realizacji, każdego dnia nasi podopieczni uczyli się wierzyć w siebie i w innych. Z pewnością wzmocniły się  ich zdolności adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej
 
Image 

O nas w prasie

Projekty unijne>> 4-tygodniowe staże w Anglii


Pierwsze certyfikaty Europass Mobility  dla słuchaczy CKU


ImageDnia 31 marca 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Staże zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu słuchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjechało w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe staże/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a także dokument "Europass Mobility", który stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten został wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass - Mobilność jasno i dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą. Umożliwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegółowienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzięki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w nowym środowisku. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umożliwił im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  ułatwił ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a także zachęcił ich do współpracy i otwartości. Jedna z osób otrzymała propozycję dalszej pracy w firmie, kilka osób przekonało się, iż najlepiej czują się w kraju i że właśnie tutaj jest ich miejsce. Każde doświadczenie dnia codziennego było nowym wyzwaniem, każdy dzień przynosił nieoczekiwane rozwiązania i zadania do realizacji, każdego dnia nasi podopieczni uczyli się wierzyć w siebie i w innych. Z pewnością wzmocniły się  ich zdolności adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej

Dokument Europass Mobility  dla słuchaczy CKU

Dnia 31 marca 2010 r. zakończyła się realizacja projektu „Staże zagraniczne szansą na rynku pracy słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku" w ramach realizacji programu LLP Leonardo da Vinci.

W ramach projektu 15-tu słuchaczy drugiego i trzeciego semestru Policealnej Szkoły nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku o kierunku technik administracji, technik informatyki oraz technik prac biurowych wyjechało w listopadzie 2009 roku, na 4-tygodniowe staże/praktyki w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali listy referencyjne od pracodawców, certyfikaty uczestnictwa w projekcie z ramienia CKU oraz EuroPartnership Ltd, a także dokument "Europass Mobility", który stanowi doskonałe potwierdzenie zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dokument ten został wystawiony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass - Mobilność jasno i dokładnie określa zakres czynności i zadań osoby odbywającej staż zagraniczny. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą. Umożliwia to potencjalnym pracodawcom zweryfikowanie czy uszczegółowienie informacji zawartych w dokumencie.

Dzięki projektowi uczestnicy wyjazdu zdobyli nową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w nowym środowisku. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd zagraniczny. Umożliwił im on poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju,  ułatwił ich dalszy, osobisty i zawodowy rozwój, a także zachęcił ich do współpracy i otwartości. Jedna z osób otrzymała propozycję dalszej pracy w firmie, kilka osób przekonało się, iż najlepiej czują się w kraju i że właśnie tutaj jest ich miejsce. Każde doświadczenie dnia codziennego było nowym wyzwaniem, każdy dzień przynosił nieoczekiwane rozwiązania i zadania do realizacji, każdego dnia nasi podopieczni uczyli się wierzyć w siebie i w innych. Z pewnością wzmocniły się  ich zdolności adaptacyjne.

Ewa Maria Chociej
 

W mediach

Telewizja Polska Białystok - www.tvp.pl/bialystok

 
 

 
Radio Akadera - akadera.bialystok.pl
 


 
 
Top!
Top!