Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow Deklaracja w sprawie poparcia Inicjatywy Klastrowej "Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej"
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Deklaracja w sprawie poparcia Inicjatywy Klastrowej "Wschodni Klaster Edukacji Zawodowej" Email

W dniu 27 maja 2009 r. w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku (ul. 畝bia 5), odby這 si spotkanie przedstawicieli jednostek samorz康u terytorialnego z Bia貫gostoku i Lublina, w tym szkó zawodowych i centrów zawodowych, uczelni wy窺zych, przedsi瑿iorców i organizacji przedsi瑿iorców, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych organizacji i instytucji, wspieraj帷ych rozwój edukacji na potrzeby rynku pracy, zainteresowanych wspó逍rac w ramach Inicjatywy Klastrowej, podj皻ej z inicjatywy Prezydenta Miasta Bia造stok.

Celem strategicznym dzia豉 podj皻ych w ramach Inicjatywy Klastrowej jest powo豉nie Wschodniego Klastra Edukacji Zawodowej, maj帷ego na celu wspieranie przedsi瑿iorczo軼i i rynku pracy, przyczyniaj帷ego si do rozwoju spo貫czno - gospodarczego Polski Wschodniej, poprzez szeroki udzia sektora edukacji zawodowej, jako regionalnej i ponadregionalnej szansy województw wschodnich, w szczególno軼i podlaskiego i lubelskiego; podniesienie jako軼i i atrakcyjno軼i kszta販enia ustawicznego; stworzenie formalnej sieci wspó逍racy na rzecz wspierania edukacji na potrzeby rynku pracy.

W spotkaniu brali udzia m.in.: Lucja Orzechowska
z Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urz璠u Miasta w Bia造mstoku, Monika K這s z Wydzia逝 Rozwoju i Funduszy Europejskich Urz璠u Miasta Lublin, Jerzy Kiszkiel – Kurator Podlaski wraz ze wspó逍racownikami, Kazimierz Dudzi雟ki – przedstawiciel Rady Miasta Bia造stok, Tomasz Zalewski – kanclerz Uniwersytetu w Bia造mstoku, Iwona Zaborowska z Wy窺zej Szko造 Administracji Publicznej w Bia造mstoku, Katarzyna Rytelewska z Wy窺zej Szko造 Finansów i Zarz康zania w Bia造mstoku, Jaros豉w Sadowski z Wojewódzkiego Urz璠u Pracy w Bia造mstoku ze wspó逍racownikami, Barbara Wac豉wska z Powiatowego Pracy w Bia造mstoku, Maria Marciszewska ze Starostwa Powiatowego w Bia造mstoku, przedstawiciele szkó i centrów zawodowych z Bia貫gostoku i Lublina oraz podlascy i lubelscy przedsi瑿iorcy. Spotkanie prowadzi豉 Bo瞠na Barbara Krasnod瑿ska – Dyrektor Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku.

Image

Image

Image

Image 

Spotkanie otworzy豉 Bo瞠na Barbara Krasnod瑿ska, nast瘼nie Lucja Orzechowska z Urz璠u Miasta w Bia造mstoku oraz Monika K這s z Urz璠u Miasta Lublin wyrazi造 poparcie dla Inicjatywy Klastrowej, podkre郵aj帷 wag kszta販enia zawodowego dla rozwoju regionów. Swoje poparcie wyrazi równie Jerzy Kiszkiel, Kurator Podlaski. Nast瘼nie g這s zabra zaproszony ekspert w zakresie klastrów – prof. nadzw. dr hab. Bogus豉w Plawgo. W swojej prezentacji przedstawi rozwój oraz perspektywy stoj帷e przed klastrami w Polsce Wschodniej. Na zako鎍zenie pierwszej cz窷ci spotkania Jerzy Mantur przedstawi – jako przyk豉d wspó逍racy CKU z WUP dotychczasowe dokonania  Pracowni Bada, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w zakresie bada potrzeb szkoleniowych pracowników o鈍iaty. G這s zabierali równie przedstawiciele podlaskich i lubelskich przedsi瑿iorstw, zaanga穎wani w proces edukacji osób doros造ch na potrzeby rynku pracy.
Po przerwie Uczestnicy spotkania zapoznali si z konkretnymi za這瞠niami Inicjatywy Klastrowej, z planowanymi dzia豉niami i ich harmonogramem (zaprezentowa豉 je Marta Goroszkiewicz). Po dyskusji zosta豉 podpisana Deklaracja Poparcia dla Inicjatywy Klastrowej, uwzgl璠niaj帷a uwagi i sugestie zebranych osób. W Deklaracji zosta造 zawarte zapisy podkre郵aj帷e wag i znaczenie wspó逍racy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej dzia豉lno軼i naukowej, o鈍iatowej i gospodarczej oraz równoczesnych dzia豉 w sferze administracji, edukacji i przedsi瑿iorczo軼i dla budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga oraz s這wa poparcia dla podj皻ej przez Prezydenta Miasta Bia造stok Inicjatywy Klastrowej.
 

Marta Goroszkiewicz


 
 
Top!
Top!