Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow O nas arrow Historia CKU
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

historia Email

 


KILKA WYDARZE Z PRZESZΜ列I...

 

 


L.p.

Termin

Dzia豉nia

1.

21 marca 2005

powo豉nie CKU w Bia造mstoku uchwa陰 nr XXXVII/442/05 Rady Miejskiej Bia貫gostoku  w sprawie za這瞠nia Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku, ul. 畝bia 5.

 

2.

25 kwietnia 2005 r.

nadanie statutu CKU uchwa陰 Rady Miejskiej Bia貫gostoku

nr XL/457/05

 

3.

 

 

 

 

16 maja 2005 r.

powierzenie obowi您ków dyrektora CKU Pani mgr in. Bo瞠nie Barbarze Krasnod瑿skiej zarz康zeniem nr 1553/05 Prezydenta Miasta Bia貫gostoku z dnia 10 maja 2005r.

4.

30 maja 2005 r.

- udzielenie pe軟omocnictwa do dokonywania wszelkich  czynno軼i prawnych z zakresu zwyk貫go zarz康u zarz康zeniem nr 1574/05 Prezydenta Miasta Bia貫gostoku

 

5.

6 czerwca 2005r

- zatrudnienie gównej ksi璕owej

- rejestracja CKU w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

6.

7 czerwca 2005r

-zg這szenie do Urz璠u Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej ( NIP), ( decyzj otrzymano w dniu 15 czerwca 2005 r. )

 

8.

14 czerwca 2005 r.

- zatrudnienie samodzielnego referenta

9.

15czerwca 2005r.

- zg這szenie CKU do Pa雟twowej Inspekcji Pracy i Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej

- za這瞠nie rachunków bankowych.

 

10.

16 czerwca 2005 r.

- z這瞠nie projektu bud瞠tu na rok 2005 r. do Urz璠u Miejskiego

- z這瞠nie projektu pt. „Inwestuj w siebie z po篡tkiem dla wszystkich” do Wojewódzkiego Urz璠u Pracy (orygina+ 2 kopie w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – na p造tce CD-R ) w ramach Projektu 2- Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004 -2006

 

11.

17 czerwca 2005 r.

- zg這szenie  p豉tnika do Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych.

12.

20 czerwca 2005 r.

- zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych

- udzielenie zgody na dokonanie czynno軼i przekraczaj帷ych

  zakres pe軟omocnictwa udzielonego dyrektorowi CKU

  zarz康zenie Nr 1644/05 Prezydenta Miasta Bia貫gostoku,

  zmierzaj帷ych do adaptacji pomieszcze budynku i

  przylegaj帷ego do niego terenu po這穎nego w Bia造mstoku

  przy ul. 畝biej 5.

13.

27 czerwca 2005 r.

- sporz康zenie spisu z natury dotycz帷ego Przedszkola

  Samorz康owego nr 40.

 

14.

1 lipca 2005r

- przej璚ie budynku po przedszkolu nr 40 przez CKU.

- otrzymanie decyzji o przydzieleniu 鈔odków finansowych na

   rozpocz璚ie dzia豉lno軼i.

- podpisanie umowy z Miejskim Przedsi瑿iorstwem Energetyk iCieplnej

- podpisanie umowy z Zak豉dem Energetycznym Bia造stok Spó趾a  Akcyjna.

- podpisanie umowy z Telekomunikacj Polsk S.A.

- podpisanie umowy z „Wodociagami Bia這stockimi”.

- zatrudnienie czterech dozorców

- do 14 lipca 2005 r.- porz康kowanie terenu ( koszenie trawników, pielenie rabat, zamiatanie, naprawa ogrodzenia )

15.

4 lipca 2005 r.

- przekazanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2005/2006 do Urz璠u Miejskiego

16.

8 lipca 2005r.

- pismo do Pana Prezydenta Ryszarda Zimocha z informacj

  o kosztach remontu budynku przej皻ego przez CKU od

  przedszkola.

 

17.

12 lipca 2005 r

- podpisanie umowy z „Astw”,  Przedsi瑿iorstwem Us逝gowo- Asenizacyjnym.

 

18.

18 lipca 2005 r

- zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych - decyzja Prezydenta Miasta Bia貫gostoku Nr 807/05 

19.

20 lipca2005 r

- decyzja o przyznaniu 鈔odków finansowych na pokrycie kosztów I etapu prac adaptacyjnych

 

20.

21 lipca 2005r.

- udzielenie pe軟omocnictwa dyrektorowi CKU  do dokonywania wszelkich czynno軼i zwi您anych z zarz康zaniem cz窷ci nieruchomo軼i zabudowanej zarz?康zeniem nr 1844/05

 

21.

22 lipca 2005r

- og這szenie przetargu na roboty budowlane

- zawarcie umowy z inspektorem nadzoru

- z這瞠nie deklaracji przyst徙ienia do projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i

  Pedagogicznych w 2005 r.

 

22.

8 sierpnia 2005 r.

- otwarcie ofert przetargowych

23.

10 sierpnia 2005 r.

- przekazanie poprawionego arkusza organizacyjnego na rok

  szkolny 2005/2006

24.

11 sierpnia 2005r

- uniewa積ienie przetargu

25.

12 sierpnia2005 r.

- pismo do Pana Prezydenta w sprawie 鈔odków finansowych na zakup wyposa瞠nia i sprz皻u do pracowni komputerowej

 

26.

19 sierpnia 2005r

- ponowne og這szenie przetargu na roboty budowlane

27.

01 wrze郾ia 2005 r.

- zatrudnienie 3 nauczycieli (1/2 etatu) w celu utworzenia Rady Pedagogicznej

- zatrudnienie  referenta ds. ksi璕owo軼i (1/2 etatu)

- utworzenie trzech oddziaów szkó  CKU :

  • Publiczne Gimnazjum dla Doros造ch
  • III Liceum Ogólnokszta販帷e dla Doros造ch
  • III Uzupe軟iaj帷e Liceum Ogólnokszta販帷e dla Doros造ch

- zatrudnienie kadry pedagogicznej prowadz販ej zaj璚ia w szko豉ch CKU

28.

5 wrze郾ia 2005 r.

- otwarcie ofert przetargowych

29.

12 wrze郾ia 2005 r.

- zatrudnienie referenta ds. informatyki (1/2 etatu)

30.

17 wrze郾ia 2005 r.

- zatrudnienie starszego specjalisty do realizacji form pozaszkolnych (1/2 etatu)

31.

 

- za豉twianie bie膨cych spraw

32.

19.09.2005 r.

- zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Bia造mstoku o rozpocz璚iu robót budowlanych

33. 

20.09.2005 r.

- zawarcie umowy z firm „Danwik” sp. j. na wykonanie robót budowlanych

34.

21.10.2005 r.

- og這szenie przetargu na dostaw i monta wyposa瞠nia

35.

28.10.2005 r.

- og這szenie przetargu na dostaw i monta sprz皻u komputerowego i oprogramowania

36.

listopad – grudzie 2005 r.

- zamówienie i monta krat okiennych

- instalacja systemu alarmowego

- zamówienie i monta logo CKU

37.

04.11.2005 r.

- Aneks Nr 1 - wy陰czenie z zakresu robót podstawowych :

  • remont pomieszcze 1.15,2.3,2.13
  • dostawa i monta drzwi na parterze DIP2
  • uk豉danie parkietu w pomieszczeniu nr 1.10

38.

07.11.2005 r.

- Aneks Nr 2 – wykonanie podjazdu dla niepe軟osprawnych zamiast wózka platformowego

39.

07.11.2005 r.

- otwarcie ofert przetargowych na dostaw i monta wyposa瞠nia

40. 

07.11.2005 r.

- og這szenie przetargu na realizacj kursu spawania metod
MAG-135

41. 

14.11.2005 r.

- zawarcie umowy  na roboty dodatkowe z firm „Danwik” Sp. J.

42.

14.11.2005 r.

- otwarcie ofert przetargowych na dostaw i monta sprz皻u komputerowego i oprogramowania

43. 

17.11.2005 r.

- zawarcie umowy z przedsi瑿iorstwem „CEZAS” sp.
z o.o

 44.

24.11.2005 r.

- otwarcie ofert przetargowych na kurs spawania

 45.

25.11.2005 r.

- zawarcie umowy  Nr 3/2005 z STS ELEKTRONIK OPTIMUS SA PARTNER

 46.

05.12.2005 r.

- zawarcie umowy Nr 5/2005 na realizacj kursu spawania z P.M. Uniwersum

 47.

05.12.2005 r.

- udzia p.o. dyrektora B.B. Krasnod?bskiej w konsultacji spo貫cznej nt. „Program Operacyjny Wykszta販enie
i Kompetencje”, Dokument s逝膨cy realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 realizowany przez MEN

 48.

09.12.2005 r.

- zg這szenie przez firm „Danwik” robót do odbioru ko鎍owego

 49.

10.12.2005 r.

- komisyjny odbiór wyposa瞠nia zamówionego w ramach przetargu

 50.

12.12.2005 r.

- poinformowanie o zako鎍zeniu prac remontowo-budowlanych (etap I) :

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony 字odowiska
  • Pa雟twowa Inspekcja Pracy
  • Komenda Miejska Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej
  • Pa雟twowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

 51. 

15.12.2005 r.

- odbiór budynku

 52.

23.12.2005 r.

- uzyskanie zgody Pa雟twowej Inspekcji Pracy na przekazanie budynku do u篡tkowania

 53.

11.01.2006 r.

-kontrola wizytatora E. Mróczy雟kiego „Arkusz diagnostyczny dotycz帷y stanu bezpiecze雟twa i higieny pracy”

 54.

16.01.2006 r.

-kontrola pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 

 

 
 
Top!
Top!